Βελονισμός για τον Βήχα

Βελονισμός για τον Βήχα


Ο βήχας είναι ο τρόπος που το σώμα μας ανταποκρίνεται στις ερεθιστικές ουσίες στο λαιμό και τους αεραγωγούς. Ο βήχας που επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι μόνο δυσάρεστο και κουραστικό, μπορεί επίσης να επηρεάσει την καθημερινότητα και να καταστρέψει τον ύπνο μας. Ο χρόνιος βήχας συνήθως μπορεί να επιλυθεί με τη θεραπεία της υποκείμενης αιτίας, ωστόσο η δυσκολία έγκειται στην ανεύρεση της αιτίας.

Οι πιο κοινές αιτίες είναι η οπισθορρινική έκκριση, το άσθμα και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, αλλά μπορεί επίσης να προκληθεί από τα φάρμακα, την βρογχίτιδα, ή μιας λοίμωξης.

 

Βελονισμός:

Ο βελονισμός μεταβάλλει την κινητικότητα των βρόγχων. Ρυθμίζει την παραγωγή των εκκρίσεων και την σύσπαση των βρόγχων και έτσι προκαλεί την μείωση των συμπτωμάτων και επιφέρει την ίαση από τον ίδιο τον οργανισμό.

Πλεονεκτήματα βελονισμού στον βήχα:

 

Ο ωτοβελονισμός μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στην αντιμετώπιση του βήχα:

Τα τελευταία χρόνια ο ωτοβελονισμός είναι από τα πιο διαδεδομένα μικροσυστήματα, έχει δεχτεί διεθνή αναγνώριση, διδάσκεται σε πολλές χώρες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον αναγνωρίζει ως ένα θεραπευτικό σύστημα με ευρύ πεδίο εφαρμογών, καλά αποτελέσματα, ασφάλεια και ευκολία στην εφαρμογή.

Βιβλιογραφία