Αλλεργικά Test

Αλλεργικά Test

Το skin prick test είναι μια εξέταση ασφαλής και ανώδυνη και το αποτέλεσμα διαβάζεται σε 15 λεπτά. Εφόσον διαπιστωθεί αλλεργία σε κάποια αλλεργιογόνο τότε μπορεί να γίνει η θεραπεία εκρίζωσης, η ονομαζόμενη ανοσοθεραπεία.