Αφθώδης Στοματίτιδα

Αφθώδης Στοματίτιδα

 

Υποτροπιάζουσα Αφθώδης Στοματίτιδα

Η αφθώδης υποτροπιάζουσα στοματίτιδα αναφέρεται στην υποτροπιάζουσα εμφάνιση ελκωτικών βλαβών του στόματος και είναι αγνώστου αιτιολογίας. Πιστεύεται ότι προσβάλλει το γενικό πληθυσμό σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 2-66%  παγκοσμίως

 

 

 

 

Έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες γενετικοί και περιβαλλοντικοί, που ευνοούν την ανάπτυξη αυτής της κατάστασης: 

Κλινική εικόνα:
 
Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν μικρές κοινές άφθες οι οποίες επουλώνονται μέσα σε 10-14 ημέρες χωρίς να καταλείπουν ουλή. Οι αφθώδεις αυτές βλάβες αναπτύσσονται συνηθέστερα στο βλεννογόνο των χειλέων, της παρειάς και στην κάτω επιφάνεια της γλώσσας. Το μέγεθος των ελκώσεων ποικίλει.

Θεραπεία:
 
Συνήθως δεν απαιτείται κάποια θεραπεία ή εφαρμόζεται περιστασιακά κάποια τοπική αγωγή, η οποία συνίσταται κυρίως σε σκευάσματα κορτικοστεροειδών με τη μορφή αλοιφής, γέλης, σταγόνων ή στοματικού διαλύματος μόνα τους ή και σε συνδυασμό με αντιμικροβιακά.

Σε σοβαρές περιπτώσεις συχνών και επώδυνων υποτροπών μπορεί να κριθεί απαραίτητη η συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών ή άλλων θεραπευτικών ουσιών, ενώ η προσπάθεια διερεύνησης και αναγνώρισης πιθανής υποκείμενης νόσου (π.χ του γαστρεντερικού συστήματος) είναι υψίστης σημασίας.

Οδηγίες: