Ίλιγγος & Ζάλη κλινική εξέταση 

Η διάγνωση του είδους και της αιτιολογίας του ιλίγγου, της ζάλης και των εμβοών, δίνατε να τεθεί στο ιατρείο ιλίγγου, ζάλης και εμβοών από εξειδικευμένο Ωτορινολαρυγγολόγο-Νευροωτολόγο του ΕΥίασις, ο οποίος στην συνέχεια θα προτείνει την πιο κατάλληλη θεραπεία.

Η πλήρης ιατρική εξέταση περιλαμβάνει

#Ωτολογική εκτίμηση
Έλεγχος πτερυγίου και έξω ακουστικού πόρου.
Έκτίνηση μέσου ωτός.
Έλεγχος τυμπανικού υμένα.
Τονοδότες: εξέταση Rinne και Weber.

# Ρινολογική εκτίμηση
Έλεγχος ρινικών θαλαμών για ρινίτιδα,
πολύποδες ρινός, μορφώματα.
Έκτίμηση ρινικού διαφράγματος.
Έλεγχος ρινικών κογχών.

# Στοματολογική εκτίμηση
Έλεγχος στοματικής κοιλότητας
για εξελκώσεις, θηλώματα HPV.
Έκτίμηση φάρυγγα, γλωσσικής αμυγδαλής,
σταφυλής και παρίσθμιων αμυγδαλών.
Οπίσθια λαρυγγοσκόπηση
Έλεγχος λαρυγγικής κοιλότητας.
Έκτίμηση νόθων και γνήσιων φωνητικών
χορδών για οζίδια, πολύποδες,
οίδημα Reinke. Έλεγχος αρυταινοειδών.

Ίλιγγος.ent

Ίλιγγος

# Νευροωτολογική εκτίμηση
Αδρή νευρολογική εκτίμηση
Ωτολογική εκτίμηση
Τονοδότες
Εξέταση Rinne & Weber
Προσδιορισμού Νυσταγμού
Έλεγχος με ειδικά γυαλιά Frenzel
αναζήτηση αυτόματου ή προκλητού νυσταγμού
Εξέταση Romberg
Eξέταση Unterberger, αναζήτηση αστάθειας
Έλεγχος Dix-Hallpike, αναζήτηση λαβυρινθικής αιτιολογίας ιλίγγου.
Έκτίμηση αιθουσο-οφθαλμικού αντανακλαστικού
Head Impulse Test

Τί είναι ο Ίλιγγος και η Ζάλη;

Ως ίλιγγος περιγράφεται η ψευδής αίσθηση κινήσεως ενώ το κεφάλι και το σώμα μας παραμένουν ακίνητα. Η κατάσταση αυτή είναι δυνατόν να συνοδεύεται από ναυτία ή και εμέτους.

Η ζάλη και ο ίλιγγος συνήθως οφείλονται, στο αιθουσαίο σύστημα και σπανιότερα σε νευρολογικές παθήσεις. Για να προκληθεί ουσιαστικά ο ίλιγγος σημαίνει πως πιθανός να υπάρχει βλάβη στο αιθουσαίο σύστημα.

Πρόκειται για ένα αισθητήριο σύστημα που βρίσκεται στο εσωτερικό του αυτιού. Αυτό σε συνδυασμό με το οπτικό σύστημα εξασφαλίζουν το αίσθημα προσανατολισμού και την ισορροπία στον χώρο.

Ο λαβύρινθος, το αιθουσαίο νεύρο και οι συνδέσεις με τον εγκέφαλο αποτελούν τμήματα αυτού του συστήματος. Όταν ένας από τους λαβυρίνθους υπολειτουργεί προκαλείται το αίσθημα περιστροφής .

Άλλη αιτία του ιλίγγου μπορεί να είναι η ανεπαρκής αιμάτωση του λαβυρίνθου. Αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλές καταστάσεις όπως στην αρτηριοσκλήρυνση, το σπασμό των αγγείων του λαβυρίνθου, σε προβλήματα του αυχένα (αυτό που συχνά αναφέρεται ως άλατα), κ.α.

Ο ίλιγγος μπορεί επίσης να οφείλεται σε ιώσεις ή φλεγμονές του λαβυρίνθου. Πολύ πιο σπάνια σε όγκους ή άλλες παθήσεις του εγκεφάλου.

Γι’ αυτό η εξέταση από τον εξειδικευμένο Ωτορινολαρυγγολόγο-Νευροωτολόγο του ΕΥίασις είναι απαραίτητη, ώστε να αποκλείσει αυτή την μικρή έστω πιθανότητα.