Εξειδικευμένος Έλεγχος Ιλίγγου-Ζάλης

Ίλιγγος & Ζάλη Μάθε τι μπορεί να φταίει!

Έλεγχος Ιλίγγου-Ζάλης.ent

Έλεγχος Ιλίγγου-Ζάλης

Κλινική Εκτίμηση Περιλαμβάνει;

Αδρή νευρολογική εκτίμηση

Ωτολογική εκτίμηση

Τονοδότες; Εξέταση Rinne & Weber

Προσδιορισμού Νυσταγμού

Έλεγχος με ειδικά γυαλιά Frenzel για την αναζήτηση αυτόματου ή προκλητού νυσταγμού

Εξέταση Romberg και Eξέταση Unterberger για αναζήτηση αστάθειας

Έλεγχος Dix-Hallpike για αναζήτηση λαβυρινθικής αιτιολογίας ιλίγγου.

Έκτίμηση αιθουσο-οφθαλμικού αντανακλαστικού

Head Impulse Test