Ποιους αφορά: Η ζάλη, ο ίλιγγος, η αστάθεια;

‍Το κέντρο Ζάλης, Ιλίγγου και Διαταραχών Ισορροπίας/Αστάθεια του ΕΥίασις, απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτου ηλικίας που υποφέρουν από ζάλη, ίλιγγο και αστάθεια.

Δεδομένου ότι αυτά τα προβλήματα μπορούν να παρουσιαστούν από το πρώτο έτος της ζωής, σκοπός του κέντρου είναι να εντοπίσει σε κάθε ασθενή την υποκείμενη βλάβη, διαταραχή και να προτείνει την καταλληλότερη θεραπευτική παρέμβαση.

Η θεραπεία είναι πάντα εξατομικευμένη, λόγω της ιδιαιτερότητας των ασθενών που παραπονούνται για ζάλη, και γενικότερα διαταραχές ισορροπίας. 

Κυρίαρχο ρόλο στην αντιμετώπιση και θεραπείας του Ιλίγγου, Ζάλης και Διαταραχών ισορροπίας έχει η ειδική εκπαίδευση του ΩΡΛ Νευροωτολόγου που θα αναλάβει το περιστατικό. Σημαντική είναι η εμπειρία και η βαθιά γνώση της ανατομίας και της νόσου από τον ειδικό .

Θεραπείες που μπορεί να γίνουν επιπόλαια από οποιονδήποτε είτε ακολουθώντας οδηγίες γνωστών του ή από το διαδίκτυο, μπορεί να οδηγήσουν στο λεγόμενο canalith jam. Αυτή η κατάσταση είναι επικίνδυνη και ενέχει πολλά προβλήματα για τον ασθενή και για την πορεία της νόσου.

Ιδιαίτερα εκτιμούμε άτομα ηλικιωμένα ή μη με ιστορικό πτώσεων ώστε να ερευνήσουμε με ειδικά πρωτόκολλα εξετάσεων και δοκιμασιών πιθανό μελλοντικό κίνδυνο πτώσης. Έτσι στοχεύουμε να τους προστατέψουμε από ένα τέτοιο απειλητικό ενδεχόμενο για την μετέπειτα υγεία τους.

Έλεγχος ζάλη- Αστάθεια.ent

Έλεγχος ζάλη- Αστάθεια

Βιβλιογραφία

  • Comacchio, Francesco∗; Poletto, Elisabetta†; Mion, Marta‡. Spontaneous Canalith Jam and Apogeotropic Horizontal Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo: Considerations on a Particular Case Mimicking an Acute Vestibular Deficit. Otology & Neurotology 39(9):p e843-e848, October 2018.
  • Bhattacharyya N, Gubbels SP, Schwartz SR, et al. Clinical practice guideline: benign paroxysmal positional vertigo (update). Otolaryngol Head Neck Surg. 2017; 156(3_suppl): S1- S47.
  • Califano L, Vassallo A, Melillo MG, Mazzone S, Salafia F. Direction-fixed paroxysmal nystagmus lateral canal benign paroxysmal positioning vertigo (BPPV): another form of lateral canalolithiasis. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2013; 33(4): 254- 260.