Το προσωπικό νεύρο είναι το κατεξοχήν κινητικό νεύρο του προσώπου. Ευθύνεται για την κινητικότητα όλων των μιμικικών μυών, των μυών δηλαδή που συνεργούν προκειμένου να έχουμε εκφραστικότητα. Έτσι, η παράλυση Προσωπικού Νεύρου (-προσωρινή ή μόνιμη- κλάδων ή και ολόκληρου) προκαλεί σημαντική ασυμμετρία καθώς και λειτουργικά προβλήματα (ξηροφθαλμία λόγω αδυναμίας σύγκλισης των βλεφάρων, δυσκολία στην ομιλία λόγω παράλυσης της γωνίας των χειλιών κ.α.).

Παράλυση Προσωπικού Νεύρου

Ευτυχώς, το 85% των παραλύσεων του προσωπικού νεύρου οφείλονται στη λεγόμενη ιδιοπαθή παράλυση (παράλυση Bell). Η αιτιολογία παραμένει αδιευκρίνιστη αν και έχουν ενοχοποιηθεί ιογενείς λοιμώξεις και παρατηρείται σε μεγαλύτερη συχνότητα σε εγκύους γυναίκες. Η διάγνωση της ιδιοπαθούς παράλυσης γίνεται με τον αποκλεισμό άλλων αιτιών, ενώ η ίαση επέρχεται αυτόματα το αργότερο σε 6 μήνες και συνήθως δεν παραμένει καμία νευρολογική σημειολογία.

Οι μόνιμες παραλύσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο σε:

  • Κακώσεις με κατάγματα του κροταφικού οστού,
  • Μεγάλα τραύματα του προσώπου
  • Νεοπλασίες (νευρινώματα, χολοστεατώματα, όγκοι του εγκεφάλου, όγκοι της παρωτίδας κ.α.) οι οποίες δημιουργούνται είτε λόγω διήθησης του νεύρου είτε ιατρογενώς κατά την εκτομή του.
  • Αυτοάνοσα νοσήματα
  • Μεταβολικές παθήσεις

Παράλυση Προσωπικού Νέυρου: Συμπτώματα

1. Ασυμμετρία στο πρόσωπο.
2. Πτώση του φρυδιού.
3. Απώλεια ρυτίδων στο μέτωπο και τα μάγουλα.
4. Πτώση της γωνίας του στόματος.
5. Ανεξέλεγκτα δάκρυα από το μάτι της πάσχουσας περιοχής.
6. Αδυναμία να κλείσει το μάτι στη πάσχουσα περιοχή.
7. Αδυναμία να σφίξει το χείλος ή να διατηρηθεί το φαγητό στο στόμα.
8. Προοδευτική ατροφία των μυών του προσώπου.
9. Απώλεια γεύσης της πάσχουσας πλευράς.

Βελονισμός για Παράλυση Προσωπικού Νεύρου.ent

Βελονισμός για Παράλυση Προσωπικού Νεύρου

Θεραπεία

Η συντηρητική θεραπεία για να είναι αποτελεσματική πρέπει να αρχίσει άμεσα ή το αργότερο μέσα στις πρώτες τρείς ημέρες μετά την εγκατάσταση των συμπτωμάτων. Εάν η θεραπεία ξεκινήσει δέκα ή περισσότερες ημέρες μετά, τότε μειώνεται η αποτελεσματικότητα της. 

Ο βελονισμός κατέχει σημαντική θέση στη θεραπεία της ιδιοπαθούς πάρεσης, επιταχύνοντας τη διαδικασία της αποκατάστασης και ελαττώνοντας της υπολειμματικές διαταραχές. Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι ο βελονισμός είναι πολύ αποτελεσματικός για την θεραπεία της πάρεσης του προσωπικού νεύρου.

Το πρωτόκολλο θεραπείας βελονισμού ουσιαστικά επαναφέρει το πρόσωπο στο φυσιολογικό στο ένα τρίτο του χρόνου σε σχέση με οποιασδήποτε άλλη θεραπεία. Η έρευνες έχουν δείξει ότι ο ηλεκτροβελονισμός έχει την ικανότητα να αυξάνει τον ρυθμό αναπαραγωγής των νεύρων, αποκαθιστώντας έτσι τους νευρώνες, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η κινητικότητα των μυών του προσώπου.

Βιβλιογραφία

  1. Li B, Sun X, Guo J, Shu W, Cheng Y, Li J. Effectiveness comparisons of acupuncture treatments for Bell palsy in adults: A protocol for systematic review and Bayesian network meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2020;99(23).
  2. Zhong, W., Yu, H., Rao, X., Wu, J., Gou, Y., Cui, H., Huang, X., & Wang, L. (2020). Efficacy of Manipulative Acupuncture Therapy Monitored by LSCI Technology in Patients with Severe Bell’s Palsy: A Randomized Controlled Trial. Evidence-based complementary and alternative medicine.