Αλλεργικά Test (skin prick test) είναι μια σειρά εξετάσεων που γίνονται στο δέρμα του ασθενούς με νυγμό. Είνα ασφαλής και ανώδυνη εξέταση και το αποτέλεσμα διαβάζεται σε 15 λεπτά.

Αλλεργικά Τεστ για ανεύρεση Υπεύθυνων Αλλεργιογόνων.ent

Αλλεργικά Τεστ για ανεύρεση Υπεύθυνων Αλλεργιογόνων

Εφόσον διαπιστωθεί αλλεργία σε κάποια αλλεργιογόνο τότε μπορεί να γίνει η θεραπεία εκρίζωσης, ή απευαισθητοποίησης η ονομαζόμενη ανοσοθεραπεία.