Μεταξύ των θεραπειών που εφαρμόζονται στην αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας, στις οποίες περιλαμβάνεται η αποφυγή των αλλεργιογόνων και η φαρμακοθεραπεία η ειδική ανοσοθεραπεία παραμένει η μόνη θεραπεία, η οποία όχι μόνον ανακουφίζει από τα συμπτώματα των ασθενών, αλλά εξουδετερώνει και την αιτία τους.

Ανοσοθεραπεία στην Αναπνευστική Αλλεργία.ent

Ανοσοθεραπεία στην Αναπνευστική Αλλεργία.

Τι είναι η ανοσοθεραπεία;

Είναι μια ειδική μορφή θεραπείας που έχει σαν στόχο να αλλάξει την υπερβολική αντίδραση του οργανισμού στα αλλεργιογόνα με αποτέλεσμα να μειωθούν ή να μην εκδηλώνονται καθόλου τα συμπτώματα της αλλεργίας. Η ανοσοθεραπεία στοχεύει στην ίαση.
Η ειδική ανοσοθεραπεία χορηγείται σε βαθμιαία αυξανόμενες δόσεις του ένοχου για την πρόκληση των συμπτωμάτων αλλεργιογόνου.

Τι αποτελεσματικότητα έχει η ανοσοθεραπεία σε αλλεργική ρινίτιδα ή άσθμα;

Μελέτες έχουν δείξει ότι, όταν γίνεται σωστά, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπεία. Έτσι έχει παρατηρηθεί μείωση ή εξαφάνιση των συμπτωμάτων ρινίτιδας ή/και άσθματος στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών (έως και 80%). Ακόμη και σε αυτούς που τα συμπτώματα δεν εξαφανίζονται , εμφανίζονται ελαττωμένα.

Στα παιδιά με αλλεργική ρινίτιδα έχει δειχθεί ότι η ανοσθεραπεία προστατεύει από την μελλοντική εμφάνιση άσθματος.
Επίσης οι μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της ανοσοθεραπείας συνεχίζονται τα ευεργετικά της αποτελέσματα.

Πόσο διαρκεί η θεραπεία απευαισθητοποίησης;

Ουσιαστικά ο αλλεργικός ασθενής είναι εκείνος που καθορίζει τη διάρκεια της ανοσοθεραπείας αναλόγως με την ανταπόκριση του. Κατά κανόνα, η διάρκεια της

Ανοσοθεραπεία.ent

Ανοσοθεραπείαent

θεραπείας κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ορατά μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους θεραπείας.

Πως γίνεται;

Η ειδική ανοσοθεραπεία χορηγεται με εκχυλισμάτων αλλεργιογόνου ή αλλεργιογόνων, προς τα οποία είναι ευαισθητοποιημένοι οι ασθενείς ως υπογλώσσια ανοσοθεραπεία, δηλαδή με ενστάλαξη υπογλωσσίων σταγόνων αλλεργιογόνου ή αλλεργιογόνων, των οποίων βαθμιαία αυξάνει ο αριθμός, μέχρις ότου επιτευχθεί η ανοχή της μέγιστης δόσης.