Ο βελονισμός για το άσθμα, σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρο του ασθενούς, μπορεί να εφαρμοστεί συμπληρωματικά με άλλες θεραπείες, είτε συμβατικές, είτε εναλλακτικές για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και των κρίσεων.

Βελονισμός για το άσθμα:

 • Ελάττωση εμφάνισης συμπτωμάτων άσθματος
 • Εξισορρόπηση των χημικών ανισορροπιών του σώματος
 • Ενδυνάμωση και εξισορρόπηση του συνόλου του ανοσοποιητικού συστήματος
 • Απουσία παρενεργειών
 • Μείωση συχνότητας των κρίσεων.
  Βελονισμός για το άσθμα.ent

  Βελονισμός για το άσθμα

Ο ωτοβελονισμός μπορεί επίσης να εφαρμοστεί. 

Τα τελευταία χρόνια ο ωτοβελονισμός είναι από τα πιο διαδεδομένα μικροσυστήματα, έχει δεχτεί διεθνή αναγνώριση, διδάσκεται σε πολλές χώρες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον αναγνωρίζει ως ένα θεραπευτικό σύστημα με ευρύ πεδίο εφαρμογών, καλά αποτελέσματα, ασφάλεια και ευκολία στην εφαρμογή.

 

Βιβλιογραφία 

 • Su L, Meng L, Chen R, Wu W, Peng B, Man L. Acupoint Application for Asthma Therapy in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Forsch Komplementmed. 2016;23(1):16-21.
 • Pai HJ, Azevedo RS, Braga AL, Martins LC, Saraiva-Romanholo BM, Martins Mde A, Lin CA. A randomized, controlled, crossover study in patients with mild and moderate asthma undergoing treatment with traditional Chinese acupuncture. Clinics (Sao Paulo). 2015 Oct;70(10):663-9.
 • Liu CF1, Chien LW2. Efficacy of acupuncture in children with asthma: a systematic review. Ital J Pediatr. 2015 Jul 7;41:48.