Ο βελονισμός σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρο του ασθενούς, μπορεί να εφαρμοστεί συμπληρωματικά με άλλες θεραπείες, είτε συμβατικές, είτε εναλλακτικές.

Βελονισμός στο άσθμα 

  • Ελάττωση εμφάνισης συμπτωμάτων άσθματος
  • Εξισορρόπηση των χημικών ανισορροπιών του σώματος
  • Ενδυνάμωση και εξισορρόπηση του συνόλου του ανοσοποιητικού συστήματος
  • Απουσία παρενεργειών
  • Μείωση συχνότητας των κρίσεων.

Ο ωτοβελονισμός μπορεί επίσης να εφαρμοστεί. Τα τελευταία χρόνια ο ωτοβελονισμός είναι από τα πιο διαδεδομένα μικροσυστήματα, έχει δεχτεί διεθνή αναγνώριση, διδάσκεται σε πολλές χώρες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον αναγνωρίζει ως ένα θεραπευτικό σύστημα με ευρύ πεδίο εφαρμογών, καλά αποτελέσματα, ασφάλεια και ευκολία στην εφαρμογή.

 

Βιβλιογραφία 

  • Su L, Meng L, Chen R, Wu W, Peng B, Man L. Acupoint Application for Asthma Therapy in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Forsch Komplementmed. 2016;23(1):16-21.
  • Pai HJ, Azevedo RS, Braga AL, Martins LC, Saraiva-Romanholo BM, Martins Mde A, Lin CA. A randomized, controlled, crossover study in patients with mild and moderate asthma undergoing treatment with traditional Chinese acupuncture. Clinics (Sao Paulo). 2015 Oct;70(10):663-9.
  • Liu CF1, Chien LW2. Efficacy of acupuncture in children with asthma: a systematic review. Ital J Pediatr. 2015 Jul 7;41:48.