Θεραπεία της Αλλεργικής Ρινίτιδας

Θεραπεία της Αλλεργικής Ρινίτιδας

Οι κύριες θεραπείες που εφαρμόζονται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδας στο εξειδικευμένο κέντρο ΕΥίασις είναι η αποφυγή των αλλεργιογόνων η φαρμακοθεραπεία, ο βελονισμός, το θεραπευτικό ενδορρινικό ΕΥ-LLLT και οι εναλλακτικές θεραπείες όπως τα ιατρικά αιθέρια έλαια και η γεμμοθεραπεία. 

Επιπροσθέτως, η ειδική ανοσοθεραπεία είναι μόνη θεραπεία, η οποία όχι μόνον ανακουφίζει από τα συμπτώματα των ασθενών, αλλά εξουδετερώνει και την αιτία τους. Η ανοσοθεραπεία εφαρμόζεται μετά την ταυτοποίηση του αλλεργιογόνου, για την απευαισθητοποίηση του ασθενούς από την δράση του.

Βιβλιογραφία

  • Shamji MH, Sharif H, Layhadi JA, Zhu R, Kishore U, Renz H. Diverse immune mechanisms of allergen immunotherapy for allergic rhinitis with and without asthma. J Allergy Clin Immunol. 2022 Mar;149(3):791-801.
  • Hoyte FCL, Nelson HS. Recent advances in allergic rhinitis. F1000Res. 2018 Aug 23;7:F1000 Faculty Rev-1333.
  • Jung HJ, Chung YJ, Choi YS, Chung PS, Mo JH. Clinical Efficacy and Safety of Low-Level Laser Therapy in Patients with Perennial Allergic Rhinitis: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. J Clin Med. 2021 Feb 15;10(4):772.