Βήχας, βραχνάδα

Κόπωση Φωνής και Διαταραχές φωνής

Η κόπωση φωνής γίνεται αισθητή σαν ξηρότητα του λάρυγγα, πόνο κατά τη φώνηση και δυσανάλογη φώνηση προς την προσπάθεια που καταβλαλλει κανείς για να….

Η Φωνή

Η φωνή είναι λειτουργία που βασίζεται στις φωνητικές χορδές οι οποίες είναι τμήμα του λάρυγγα. Η φωνή, μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε.

Παλινδρόμηση γαστρικού υγρού στον λάρυγγα

Σχεδόν 40% των ενήλικων Ελλήνων έχουνγαστρο-οισογφαγική παλινδρόμηση, αλλά μόνο 10% το γνωρίζει. Σε πολλούς ασθενείς με λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση είνα…

Κλινική Εκτίμηση του Βήχα & της Βραχνάδας Φωνής

Κλινική Εκτίμηση του Βήχα & της Βραχνάδας Φωνής. Κλινικός Έλεγχος Περιλαμβάνει:Πλήρης Ωτορινολαρυγγολογική εκτίμηση
Έλεγχος λαρυγγικής κοιλότητας:

Υπερκόπωση Φωνής και ευεργετική δράση της ΕΥ-LLLT

Οι επαγγελματίες τραγουδιστές και οι ηθοποιοί συχνά πάσχουν από υπερκόπωση φωνής. Είναι πολύ ευάλωτοι χρήστες φωνής, διότι το παραμικρό πρόβλημα της φωνής…

Οπισθορρινική έκκριση-Βήχας-Πόνος στο λαιμό

Σαν οπισθορρινική έκκριση περιγράφεται η αίσθηση της συσσώρευσης βλέννας στον ρινοφάρυγγα.

Βήχας

Ο βήχας είναι μέρος μιας αυτο-προστατευτικής αντίδρασης του οργανισμού και χρησιμεύει κυρίως στον καθαρισμό των αεραγωγών…

Βράγχος Φωνής. Δυσφωνία

Το βράγχος ή βραχνάδα αποτελεί μια μεταβολή της φυσιολογικής χροιάς της φωνής που μπορεί να εγκατασταθεί οξέως ή προοδευτικά. 

Ίωση, Κρύωμα, Συνάχι, Γρίπη

Όλοι οι παραπάνω όροι, χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν στη πραγματικότητα την ίδια παθολογική κατάσταση…