Ο ρόλος του βελονισμού στον έλεγχο του Πόνου είναι συμπληρωματική, με την συνεργασία του θεράποντα ιατρού του ασθενούς:

  • σε έλεγχο του μετεγχειρητικού πόνου,
    Βελονισμός για τον έλεγχο του Πόνου.ent

    Βελονισμός για τον έλεγχο του Πόνου

  • στην υποβοήθηση και αντιμετώπιση των παρενεργειών των διαφόρων θεραπειών.
  • μείωση στα επίπεδα των ορμονών του “stress” και στο άγχος.

 Έχει αποδειχθεί η δράση του βελονισμού στον έλεγχο του πόνου, το ανοσοποιητικό σύστημα, την ενδοκρινολογική ομοιόσταση καθώς και η θεραπευτική του ικανότητα σε πληθώρα παθήσεων, μέσω της ενεργοποίησης συγκεκριμένων κέντρων του εγκεφάλου.

Πρέπει να τονιστεί ότι ο βελονισμός δεν αποτελεί απλά μια εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισης συμπτωμάτων, με περιορισμένη και παροδική δράση. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση, που στοχεύει στον άνθρωπο ως σύνολο και όχι μόνο στο σύμπτωμα. Τα αποτελέσματά του είναι αθροιστικά και έχουν μακροπρόθεσμη δράση.

Αντίθετα με άλλες εναλλακτικές θεραπείες, ο βελονισμός δεν έρχεται σε αντίθεση με την «δυτική» ιατρική. Συμπληρώνει και συνδυάζεται με την κλασική ιατρική θεραπευτική.

Ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός για τον έλεγχο του πόνου και των τοπικών οιδημάτων μετεγχειρητικά.

 Βιβλιογραφία
  • Deganello A, Battat N, Muratori E, Cristofaro G, Buongiorno A, Mannelli G, Picconi M, Giachetti R, Borsotti G, Gallo O. Acupuncture in shoulder pain and functional impairment after neck dissection: A prospective randomized pilot study. Laryngoscope. 2016 Aug;126(8):1790-5.
  • Fuentealba Cargill F, Biagini Alarcón L. Acupuncture for postoperative pain, a literature review. Rev Med Chil. 2016 Mar;144(3):325-32.
  • Feng X, Ye T, Wang Z, Chen X, Cong W, Chen Y, Chen P, Chen C, Shi B, Xie W. Transcutaneous acupoint electrical stimulation pain management after surgical abortion: A cohort study. Int J Surg. 2016 Jun;30:104-8.