Το προσωπικό νεύρο ευθύνεται για την κινητικότητα όλων των μιμικών μυών, των μυών δηλαδή που συνεργούν προκειμένου να έχουμε εκφραστικότητα. Έτσι, η παράλυση προσωπικού νεύρου, κλάδων (προσωρινή ή μόνιμη) ή και ολόκληρου, προκαλούν σημαντική ασυμμετρία καθώς και λειτουργικά προβλήματα (ξηροφθαλμία λόγω αδυναμίας σύγκλισης των βλεφάρων, δυσκολία στην ομιλία λόγω παράλυσης της γωνίας των χειλιών κ.α.).

Η πάρεση του προσωπικού νεύρου μπορεί να οφείλεται σε:

  • τραυματισμό
  • χειρουργική διατομή
  • λοίμωξη
  • παρουσία χωροκατακτητικής εξεργασίας 

Συχνότερα όμως δεν υπάρχει εμφανής αιτία, παρά τον λεπτομερή κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. Πρόκειται για την ιδιοπαθή πάρεση του προσωπικού νεύρου ή νόσου του Bell.

Βελονισμός για Παράλυση Προσωπικού Νεύρου.ent

Βελονισμός για Παράλυση Προσωπικού Νεύρου

Βελονισμός για Παράλυση Προσωπικού Νεύρου

Ο βελονισμός κατέχει σημαντική θέση στη θεραπεία της ιδιοπαθούς πάρεσης, επιταχύνοντας τη διαδικασία της αποκατάστασης και ελαττώνοντας της υπολειμματικές διαταραχές.

Είναι εντελώς απαραίτητο να προηγείται έλεγχος της νόσου από ωτορινολαρυγγολόγο, προκειμένου να μη διαφύγει από τη διάγνωση, οποιαδήποτε άλλη, ενδεχόμενα σοβαρή, οργανική βλάβη.

Βιβλιογραφία

  • Bian Y, He X, Hu S, Li C, Xu C, Kan H, Xue Q, Yang J, Qiu B. Functional Connectivity Modulation by Acupuncture in Patients with Bell’s Palsy. Evid Based Complement Alternat Med. 2016.
  • Fabrin S, Soares N, Regalo SC, Verri ED. The Effects of Acupuncture on Peripheral Facial Palsy Sequelae after 20 Years via Electromyography. J Acupunct Meridian Stud. 2015 Oct;8(5):245-8.
  • Liu LY, Wang HS, Sun JH. Acupuncture: a potential modality for the treatment of auricular pruritus in Ramsay Hunt Syndrome with multiple cranial nerve lesions. J Craniofac Surg. 2015 Mar;26(2).