Το άγχος/στρες μπορεί να προέλθει από κάποια κατάσταση ή σκέψη, η οποία προκαλεί απογοήτευση, θυμό ή εκνευρισμό. Κάτι που προκαλεί στρες σε ένα άτομο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα προκαλέσει στρες και στο άλλο.

Ο βελονισμός μειώνει το άγχος/στρες μέσω διαφόρων μηχανισμών. 

  • Ασχολείται πρωταρχικά με τη ρύθμιση της ζωτικής δύναμης του ατόμου, της σωματικής ενέργειας γνωστής ως τσι, «Qi».
  • Έχει σημαντικά οφέλη όσον αφορά την λειτουργία του οργανισμού.
  • Προκαλεί χαλάρωση, μείωση της ταχυπαλμίας και της αρτηριακής πίεσης, μείωση του άγχους και αύξηση της ενεργητικότητας καθώς και ανάπλαση των ιστών.

Δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας και γαλήνης, που έχει μεγάλη σπουδαιότητα για άτομα που ευρίσκονται σε καταστάσεις stress. Ο βελονισμός μπορεί να ανακουφίσει τα αισθήματα του άγχους και της κατάθλιψης, τα οποία αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεπεράσουν οικογενειακά, επαγγελματικά ή κοινωνικά προβλήματα.

Βελονισμός για άγχος/στρες.ent

Βελονισμός για άγχος/στρες

Μπορεί να δώσει στο άτομο ένα αίσθημα ευεξίας και αυτοπεποίθησης. 

Ο βελονισμός μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό εργαλείο για την καταπολέμηση του στρες. Φυσικά δεν θα αλλάξει τις περιστάσεις της ζωής ενός ατόμου, αλλά θα δημιουργήσει συνήθως ένα αίσθημα ευεξίας.

Καθώς τα έντονα αισθήματα άγχους ανακουφίζονται το άτομο νοιώθει ικανό να ανταπεξέλθει στα προβλήματα και τις δυσάρεστες καταστάσεις της ζωής και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές.
Βιβλιογραφία
  • McDonald J, Janz S. The Acupuncture Evidence Project: A Comparative Literature Review. Australian Acupuncture and Chinese Medicine Association Ltd. 2017.
  • Bazzan AJ, Zabrecky G, Monti DA, Newberg AB. Current evidence regarding the management of mood and anxiety disorders using complementary and alternative medicine. Expert Rev Neurother. 2014;14:411- 23.
  • Goyata SL, Avelino CC, Santos SV, Souza Junior DI, Gurgel MD, Terra FS. Effects from acupuncture in treating anxiety: integrative review. Rev Bras Enferm. 2016 Jun;69(3):602-9.
  • American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 2013.