Όλοι γνωρίζουμε τον απλό πονοκέφαλο, ο οποίος συχνά αντιμετωπίζεται με μια βόλτα στον καθαρό αέρα ή με ένα ήπιο παυσίπονο. Υπάρχουν όμως και πολλες μορφές κεφαλαλαγίας/ημικρανία όπως είναι τα Cluster Headaches (αθροιστικός πονοκέφαλος ), ακόμα και οι κεφαλαλγίες τάσεως που συνοδεύονται από αφόρητο πόνο που συχνά αναστατώνει όλο τον οργανισμό του ασθενούς.

Ο βελονισμός αποτελεί βασική, μη φαρμακευτική και απόλυτα αποδεκτή επιλογή για την θεραπευτική αντιμετώπιση των πρωτοπαθών (αλλά και άλλων) μορφών κεφαλαλγίας/ημικρανία όπως είναι η ρινοκολπίτιδα/ιγμορίτιδα. Ο βελονισμός προσφέρει σημαντικά οφέλη στην πρόληψη και αντιμετώπιση των πονοκεφάλων αυτών όπως έχουν διαπιστώσει οι ερευνητές.

Υπάρχει μια θεαματική βελτίωση της ποιότητας ζωής στους ανθρώπους που υποφέρουν από συχνούς πονοκεφάλους και επιλέγουν τον βελονισμό για θεραπεία. 

Αντιμετώπιση Κεφαλαλγίας/Ημικρανία.ent

Αντιμετώπιση Κεφαλαλγίας/Ημικρανία

Οι μελέτες υποδηλώνουν ότι ο βελονισμός θα πρέπει να ενσωματωθούν στα υπάρχοντα πρωτόκολλα θεραπείας της Κεφαλαλγίας /Ημικρανία:

Με βάση μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση 22 κλινικών ερευνών (1) στις οποίες συμμετείχαν 4985 άτομα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο βελονισμός μειώνει τη συχνότητα πονοκεφάλου σε άτομα με ημικρανία και ότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι παρόμοιο με αυτό που παρατηρείται με τα προληπτικά φάρμακα. Η συχνότητα του πονοκέφαλου μειώνεται κατά 50% ή περισσότερο σε ποσοστό έως και 59% των ατόμων που λαμβάνουν βελονισμό και αυτό το φαινόμενο μπορεί να παραμείνει για περισσότερο από 6 μήνες.

Βιβλιογραφία

  1. Linde  K, Allais  G, Brinkhaus  B, Fei  Y, Mehring  M, Vertosick  EA, Vickers  A, White  AR. Acupuncture for the prevention of episodic migraine. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6.
  2. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Manheimer E, Vickers A, White AR. Acupuncture for migraine prophylaxis. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan 21; (1):CD001218.