Εργαστηριακές/Διαγνωστικές εξετάσεις

  • Ακοόγραμμα
  • Tυμπανόγραμμα    
  • Aκουστικά ανακλαστικά
  • Eνδοσκόπηση: Ωτός, Λάρυγγα, Ρινός
  • Τεστ όσφρησης
  • Τεστ γεύσης
  • Τεστ στρεπτόκοκκου
  • Τεστ Γρίπης (A/B/A(H1N1)