Διαγνωστικές εξετάσεις

Εμβοές: Διαγνωστικός Έλεγχος

Τα πλέον ενοχλητικά Βουητά (εμβοές) διερευνώνται στην ακοολογική μελέτη. Με την κατάλληλη και εξατομικευμένη επεξεργασία της κάθε περίπτωσης προτείνονται

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει πλέον αντικαταστήσει παλαιότερες μεθόδους εξέτασης του ασθενή δίνοντας την δυνατότητα στο γιατρό…

Strep-Test: Εξέταση Στρεπτοκοκκικής Φαρυγγίτιδας

Το strep-test: είναι μια ταχεία δοκιμασία, με το οποίο ανιχνεύουμε το αντιγόνο του β-αιμολυτικού …

Διαταραχές Κατάποσης

Διαταραχές Κατάποσης: μπορεί να διενεργηθεί λειτουργική ενδοσκόπηση κατά την διάρκεια της κατάποσης τροφής, για την εξακρίβωση…

Φωνιατρική

Φωνιατρική: Η εξέταση της κινητικότητας των φωνητικών χορδών με στροβοσκόπηση είναι απαραίτητη για την διαπίστωση…

Διαγνωστική Ενδοσκόπηση

Η Διαγνωστική Ενδοσκόπηση εκτελείται με ενδοσκόπιο συνδεδεμένο με κάμερα και σύστημα καταγραφής….

Αλλεργικά Test

Τα skin prick test είναι μια εξέταση ασφαλής και ανώδυνη και το αποτέλεσμα διαβάζεται σε 15 λεπτά. Εφόσον διαπιστωθεί αλλεργία…

Όσφρηση

Η όσφρηση η οποία συνδέεται έμμεσα με την γεύση, ελέγχεται με την οσφρησιομετρία. Μια πολύ χρήσιμη εξέταση για την….

Ροχαλητό-Υπνική άπνοια

Το ροχαλητό, συχνά μπορεί να υποκρύπτει διαταραχές, όπως το σύνδρομο απνοιών στον ύπνο, μια πολύ σοβαρή κλινική οντότητα…

Ίλιγγος

Ο ίλιγγος και ο έλεγχος της ισορροπίας και του λαβυρίνθου του ωτός, γίνεται με ειδικές κλινικές εξετάσεις, γυαλιά….

Μέτρηση ακουστικών αντανακλαστικών

To ακουστικό αντανακλαστικό είναι ο προστατευτικός μηχανισμός του κοχλία. To ακουστικό αντανακλαστικό (acoustic reflex)…

Έλεγχος Λειτουργίας Μέσου Ωτός

Έλεγχος Λειτουργίας Μέσου Ωτός γίνεται με Τυμπανόγραμμα και Ακουστικά Αντανακλαστικά. Με τη βοήθεια αυτών των…

Μέτρηση Ακοής με Ακοόγραμμα

Η μέτρηση της ακοής στους ενήλικες και στα παιδιά, που είναι σε θέση να συνεργαστούν, γίνεται με το τονικό ακοόγραμμα…

Έλεγχος Ώτων με Μικροσκόπιο

Το εξεταστικό μικροσκόπιο δίνει τη δυνατότητα εξέτασης των αυτιών με μεγάλη μεγέθυνση, ώστε να γίνονται ορατές βλάβες…

ΩΡΛ Εξέταση

Η κλινική εξέταση της μύτης, των αυτιών και του στοματοφάρυγγα γίνεται με τη βοήθεια του μετωπιαίου κατόπτρου και είναι ανώδυνη.