Σύμφωνα με νέα έρευνα, ακόμα και ένα τσιγάρο για δοκιμή μπορεί να οδηγήσει κάποιον να υιοθετήσει το κάπνισμα ως καθημερινή συνήθεια. Τουλάχιστον 3 στους 5 που δοκιμάζουν ένα τσιγάρο γίνονται καθημερινοί καπνιστές.

Τα ευρήματα προέρχονται από 215.000 ερωτώμενους από τη Βρετάνια, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Το ποσοστό μεταστροφής από ‘’πρώτη φορά καπνιστής’’ σε ‘’καθημερινό καπνιστή’’ είναι απρόσμενα υψηλό- που βοηθά να επιβεβαιωθεί η σημασία της πρόληψης του πειραματισμού με τα τσιγάρα.

Ένα τσιγάρου είναι αρκετό.ent

Ένα τσιγάρου είναι αρκετό

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι ποσοστό 60,3% των ερωτώμενων δήλωσαν ότι δοκίμασε τσιγάρο και μεταξύ αυτών το 68,9% είχε προχωρήσει σε καθημερινό κάπνισμα.         

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η πτώση των ποσοστών καπνιστών τα τελευταία 20 χρόνια πιθανόν οφείλεται στο μειωμένο πειραματισμό μεταξύ των εφήβων.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nicotine & Tobacco Research.