Ένας καπνιστής είναι έτοιμος να κόψει το κάπνισμα όταν:

α) Νιώθει έντονη εσωτερική επιθυμία για αυτήν την αλλαγή,

β) Νιώθει ότι απειλείται από τη βλάβη που προκαλεί το κάπνισμα στον ίδιο και τους αγαπημένους του,

γ) Θεωρεί ότι αυτή η αποτοξίνωση θα αποφέρει σημαντικά οφέλη σε αυτόν.

δ) Αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που σχετίζεται με το κάπνισμα

ε) Έχει προβλήματα υγείας που οφείλονται στο κάπνισμα