Ένας καπνιστής είναι έτοιμος να κόψει το κάπνισμα όταν:

α) Νιώθει έντονη εσωτερική επιθυμία για αυτήν την αλλαγή,

β) Νιώθει ότι απειλείται από τη βλάβη που προκαλεί το κάπνισμα στον ίδιο και τους αγαπημένους του,

γ) Θεωρεί ότι αυτή η αποτοξίνωση θα αποφέρει σημαντικά οφέλη σε αυτόν.

δ) Αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που σχετίζεται με το κάπνισμα

ε) Έχει προβλήματα υγείας που οφείλονται στο κάπνισμα

Να κόψεις το Κάπνισμα.ent

Να κόψεις το Κάπνισμα