Ο βελονισμός για τη διακοπή του καπνίσματος είναι δυναμική θεραπεία και όχι θεραπεία υποβολής.

Η θεραπεία του βελονισμού για να κόψτε το κάπνισμα βοηθάει όλους εκείνους που θέλουν να σταματήσουν να καπνίζουν αλλά δεν μπορούν. Ο βελονισμός έρχεται να ενισχύσει την θέληση μας κατά του καπνίσματος, να εξαφανίσει τα στερητικά συμπτώματα της νικοτίνης, να ελατώσει την νευρικότητα, το άγχος, την βουλιμία.

Στο κέντρο Ευίασις ακολουθούμε ένα πρωτόκολλο 5 συνεδριών βελονισμού και ώτοβελονισμού το οποίο ολοκληρώνεται σε 1 εβδομάδα περίπου, και έτσι επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, χωρίς τον φόβο της υποτροπής.