Ο καρδιακός ρυθμός και η διαδοχή των συστολών της καρδιάς ρυθμίζονται από το ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς. Οι Αρρυθμία είναι οι διαταραχές που μπορεί να προκύψει στην κανονικότητα του καρδιακού ρυθμού. Μπορεί να εκδηλώνονται με υπέρμετρα γρήγορη ή αργή καρδιακή συχνότητα, με εντελώς ακανόνιστο ρυθμό ή με σύντομες διακοπές στην ρυθμική συστολή της καρδιάς.

Οι καρδιακές αρρυθμίες αυξάνουν τη θνησιμότητα και μειώνουν την ποιότητα ζωής.

Η δράση του βελονισμού στην Καρδιακή Αρρυθμία

Καρδιακή Αρρυθμία.ent

Καρδιακή Αρρυθμία

Μελέτες για διάφορα προβλήματα του καρδιακού ρυθμού δίνουν πολλές υποσχέσεις για τη μείωση ή την εξάλειψη της δυσφορίας από το αίσθημα παλμών, όταν αντιμετωπίζονται με βελονισμό. Σύμφωνα με επισκόπηση μελετών, το 87% έως 100% των ασθενών που έκαναν βελονισμό για αρρυθμία, μετατράπηκε σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό μετά την θεραπεία. Ο βελονισμός φαίνεται να είναι αποτελεσματικός στη θεραπεία αρκετών καρδιακών αρρυθμιών.

Με κάθε ανάσα, ο καρδιακός ρυθμός επιταχύνεται ελαφρώς, ενώ με κάθε εκπνοή επιβραδύνεται. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να μετρηθεί και ονομάζεται μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού ή HRV. Όσο καλύτερη η HRV σας, τόσο πιο υγιείς είστε

Ο Βελονισμός έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την HRV στους ανθρώπους.

Βιβλιογραφία

  • Li JL, Wang LQ, Zhang N, Su XT, Lin Y, Yang JW, Shi GX, Liu CZ. Acupuncture as an adjunctive therapy for arrhythmia: a Delphi expert consensus survey. Cardiovasc Diagn Ther. 2021 Oct;11(5):1067-1079.
  • Olex S. Cardioversion of Atrial Fibrillation with Acupuncture. Medical Acupuncture.Jun 2021.235-239.
  • Liu, Jing, Si-nai Li, Lu Liu, Kun Zhou, Yan Li, Xiao-yun Cui, Jie Wan et al. «Conventional acupuncture for cardiac arrhythmia: A systematic review of randomized controlled trials.» Chinese Journal of Integrative Medicine (2017): 1-9.
  • VanWormer AM, Lindquist R, Sendelbach SE. The effects of acupuncture on cardiac arrhythmias: a literature review. Heart Lung. 2008 Nov-Dec;37(6):425-31.
  • Chung JW, Yan VC, Zhang H. Effect of acupuncture on heart rate variability: a systematic review. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:819871.
  • Wu S, Cao J, Zhang T, Zhou Y, Wang K, Zhu G, Zhou M. Electroacupuncture Ameliorates the Coronary Occlusion Related Tachycardia and Hypotension in Acute Rat Myocardial Ischemia Model: Potential Role of Hippocampus. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:925987.
  • Fabrin S, Soares N, Pezarezi Yoshimura D, Hallak Regalo SC, Donizetti Verri E, de Freitas Vianna JR, Gatti et al. Effects of Acupuncture at the Yintang and the Chengjiang Acupoints on Cardiac Arrhythmias and Neurocardiogenic Syncope in Emergency First Aid. J Acupunct Meridian Stud. 2016 Feb;9(1):26-30.