Η Αφδώδης ουλοστοματίτιδα είναι αρκετά διαδεδομένη και προσβάλλει όλες τις ηλικίες. Παρουσιάζεται με την εμφάνιση ελκωτικών βλαβών του στόματος και είναι αγνώστου αιτιολογίας.
Πιστεύεται ότι προσβάλλει το γενικό πληθυσμό σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 2-66%  παγκοσμίως.

Κλινική εικόνα: Αφθώδης Ουλοστοματίτιδα

Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν μικρές κοινές άφθες οι οποίες επουλώνονται μέσα σε 10-14 ημέρες χωρίς να καταλείπουν ουλή. Οι αφθώδεις αυτές βλάβες αναπτύσσονται συνηθέστερα στο βλεννογόνο των χειλέων, της παρειάς και στην κάτω επιφάνεια της γλώσσας. Το μέγεθος των ελκώσεων ποικίλει.

Θεραπεία με ΕΥ-LLLT

Η θεραπεία συνίσταται στη λήψη υδαρούς διατροφής για την αποφυγή της αφυδάτωσης, τόνωση της άμυνας του οργανισμού και αποφυγή ερεθιστικών

Αφθώδης Ουλοστοματίτιδα.Eviasis.ent

Αφθώδης Ουλοστοματίτιδα

αντισηπτικών διαλυμάτων. Με τη λήψη αντιικών σκευασμάτων και κορτικοστεροειδών, συστηματικά από το στόμα η ίαση επέρχεται σε 7-10 ημέρες.

Ανακούφιση από τα συμπτώματα και γρηγορότερη επούλωση της αφθώδους ουλοστοματίτιδας μπορεί να προσφέρει σε ικανοποιητικό βάθμο η τοπική χρήση του ΕΥ-LLLT στο εξειδικευμένο κέντρο θεραπειών ΕΥίαισις. Δίχως πόνο επιτυγχάνεται ίαση της βλάβης.

Βιβλιογραφία

  • Jijin MJ, Rakaraddi M, Pai J, Jaishankar HP, Krupashankar R, Kavitha AP, Anjana R, Shobha R. Low-level LLLT therapy versus 5% amlexanox: a comparison of treatment effects in a cohort of patients with minor aphthous ulcers. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2016.
  • Pavlić V, vujić-Aleksić V, Aoki A, Nežić L. Treatment of recurrent aphthous stomatitis by LLLT therapy: A systematic review of the literature. Vojnosanit Pregl. 2015 Aug;72(8):722-8. Review.
  • Lalabonova H, Daskalov H. Clinical assessment of the therapeutic effect of low-level LLLT therapy on chronic recurrent aphthous stomatitis. Biotechnol Biotechnol Equip. 2014 Sep 3;28(5):929-933.