Βελονισμός Με EY- LLLT.Ευίασις.ent

Βελονισμός Με EY- LLLT

O βελονισμός με ΕΥ-LLLT

O βελονισμός με ΕΥ-LLLT είναι η εφαρμογή των αρχών του βελονισμού με την χρήση της ειδικής συσκευής LLLT

Είναι μια εντελώς ανώδυνη θεραπεία, χωρίς παρενέργειες και κατάλληλη για παιδιά. 
Το EY-LLLT είναι μια νέα μέθοδος για μια απολύτως ανώδυνη θεραπεία, που εφαρμόζεται στο Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του ΕΥίασις. Οπτικές ίνες δημιουργούν μια ισοδύναμη βελόνα που επιτρέπει, λόγω της οπτικής πυκνότητας ισχύος της, τη διέγερση μέχρι και 10 σημείων, υπό την έννοια του παραδοσιακού βελονισμού.
Πρόκειται για μια μέθοδος κατάλληλη στη θεραπεία των παθήσεων που ενδείκνυται ο ιατρικός βελονισμός.
Το ΕΥ-LLLT εκπέμπει ειδικό φως το οποίο επιδρά άμεσα σε συγκεκριμένους υποδοχείς του κυττάρου και διεγείρει τον καλούμενο κυτταρικό μεταβολισμό. Αυτή η δράση επιταχύνει τον ρυθμό επούλωσης του οργανισμού μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αποκατάστασης που υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούνταν.
Η εφαρμογή ΕΥ-LLLT μπορεί να εφαρμοστεί ως μεμονωμένη ή σε συνδυασμό με βελονισμό.

Βιβλιογραφία
  • Attia AM, Ibrahim FA, Abd El-Latif NA, Aziz SW, Elwan AM, Abdel Aziz AA, Elgendy A, Elgengehy FT. Therapeutic antioxidant and anti-inflammatory effects of laser acupuncture on patients with rheumatoid arthritis. Lasers Surg Med. 2016 Jul;48(5):490-7.
  • de Oliveira RF, de Freitas PM. Laser therapy on points of acupuncture on nerve repair. Neural Regen Res. 2016 Apr.
  • Dabbous OA, Mostafa YM, El Noamany HA, El Shennawy SA, El Bagoury MA. Laser acupuncture as an adjunctive therapy for spastic cerebral palsy in children. Lasers Med Sci. 2016 Aug.
  • Tseng CC, Tseng A, Tseng J, Chang CH. Effect of Laser Acupuncture on Anthropometric Measurements and Appetite Sensations in Obese Subjects. Evid Based Complement Alternat Med. 2016.