Η Ενδοκράνια Θεραπεία με Λέιζερ (LLLT) είναι η άμεση ακτινοβόληση του ανθρώπινου εγκεφάλου, χρησιμοποιώντας κράνος λέιζερ, με υπέρυθρο μήκος κύματος. Το υπέρυθρο φως έχει την ικανότητα να διεισδύει στα οστά και να μεταφέρει φωτεινή ενέργεια στις στοχευμένες περιοχές του εγκεφάλου.

Ενίσχυση του Εγκεφάλου και Νοητικής Ικανότητας

Η φωτεινή ενέργεια απορροφάται από διαφορετικούς τύπους κυττάρων για να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα ενδοκυτταρικών επιδράσεων.

Πώς επηρεάζει την νευρωνική κυτταρική δραστηριότητα η φωτοβιοτροποποίηση;

 • Διεγείρει την αναπνευστική αλυσίδα στα μιτοχόνδρια (οξειδάση του κυτοχρώματος c)
 • Απελευθερώνει NO με φωτοδιάσπαση, επάγοντας στην συνέχεια, αγγειοδιασταλτικές επιδράσεις, που βελτιώνουν τη λεμφική ροή και αυξάνουν την εγκεφαλική ροή αίματος
 • Επάγει την ενεργοποίηση ωφέλιμων κυτταρικών οδών
 • Αυξάνει τα ενεργά είδη οξυγόνου
 • Διεγείρει την διαθεσιμότητα και κατανάλωση του οξυγόνου, το οποίο έχει κυτταροπροστατευτικά, αντιοξειδωτικά και αντι-αποπτωτικά αποτελέσματα στα κύτταρα
 • Ενεργοποιέι μεταγραφή πληροφοριών του DNA, που προκαλεί μακροχρόνιες αλλαγές στην έκφραση πρωτεϊνών

Αυτοί οι Μηχανισμοί ωφελούν τον εγκεφαλικό ιστό λόγω της Αυξημένης Προστασίας των νευρώνων:

Ενίσχυση του Εγκεφάλου με LLLT.ΕΥίασις.ent

Ενίσχυση του Εγκεφάλου με LLLT

 • Ανοδική ρύθμιση των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών,
 • Μείωση της διεγερτικής τοξικότητας,
 • Αύξηση των αντιοξειδωτικών,
 • Μείωση της φλεγμονής

Επιπλέον, ενισχύει την λειτουργία αυτόματης επιδιόρθωσης του Εγκεφάλου και των νευρώνων, αυξάνοντας έτσι:

 • Νευροτροφίνες,
 • Νευρογένεση και
 • Συναπτογένεση