Η χρόνια ρινοκολπίτιδα με ή χωρίς ρινικούς πολύποδες είναι μία πάθηση του ανώτερου αναπνευστικού. Χαρακτηρίζεται από απόφραξη των παραρρινίων κόλπων (π.χ. ιγμόρεια) και της ρινικής οδού. Προκαλεί γενική δυσφορία, δυσκολία ρινικής αναπνοής και συχνές προσωπαλγίες και κεφαλαλγίες.

Η θεραπεία με EY-LLLT μειώνει και τελικά εξαλείφει τη ρινική φλεγμονή και τη ρινική συμφόρηση (2,3,4). Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι τα αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα των θεραπευτικών Laser EY-LLLT είναι τα ίδια με τα αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα των μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων ΜΣΑΦ (2). Σε περίπρωση ρινικών πολυπόδων το ΕΥ-LLLT προκαλεί σμίκρυνση και εξαφάνιση των πολυπόδων με αποτέλεσμα την βελτίωση της ρινικής αναπνοής.

Το EY-LLLT έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά τα συμπτώματα όπως:

φτέρνισμα,
καταρροή,
βλεννώδη ρινίτιδα.

Ο βήχας εξαλείφεται επίσης και συμπτώματα που σχετίζονται με τον ύπνο όπως:

  • Έλλειψη ύπνου
  • Δυσκολία έναρξης του ύπνου,
  • Συχνές αφυπνίσεις
  • Κόπωση

Επιπλέον, τα ψυχολογικά συμπτώματα βελτιώνονται σημαντικά, όπως και η αίσθηση της γεύσης, της μυρωδιάς και της ρινικής συμφόρησης.

Βιβλιογραφία

1) Naghdi S, Ansari NN, Fathali M, Bartley J, Varedi M, Honarpishe R. Pilot study into the effect of low-level laser therapy in patients with chronic rhinosinusitis. Physiother theory Pract. 2013;29:596–603.

2) Isser DK, Sett S, Saha BP. The role of laser radiation therapy in maxillary sinusitis: Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2002;54:208–15.

3) Krespi Y, Kizhner V. Phototherapy for chronic rhinosinusitis. Lasers Surg Med. 2011;43:187–91