Η χρόνια ρινοκολπίτιδα με ή χωρίς την ύπαρξη Ρινικών Πολυπόδων είναι μία πάθηση του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Χαρακτηρίζεται από απόφραξη των παραρρινίων κόλπων (π.χ. ιγμόρεια) και της ρινικής οδού. Η παρουσία ρινικών πολυπόδων δυσχεραίνει την ρινική αναπνοή και την όσφρηση και προκαλεί γενική δυσφορία και συχνές προσωπαλγίες και κεφαλαλγίες.

Θεραπεία των Ρινικών Πολυπόδων και Ρινοκλπίτιδας

Η θεραπεία με EY-LLLT μειώνει και τελικά εξαλείφει τη ρινική φλεγμονή και τη ρινική συμφόρηση (2,3,4). Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι τα αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα των θεραπευτικών Laser EY-LLLT είναι τα ίδια με τα αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα των μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων ΜΣΑΦ (2). Σε περίπρωση ρινικών πολυπόδων το ΕΥ-LLLT προκαλεί σμίκρυνση και εξαφάνιση των πολυπόδων με αποτέλεσμα την βελτίωση της ρινικής αναπνοής.

Το EY-LLLT έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά τα συμπτώματα όπως:

Θεραπεία Ρινικών Πολυπόδων.ent

Θεραπεία Ρινικών Πολυπόδων

φτέρνισμα,
καταρροή,
βλεννώδη ρινίτιδα.

Ο βήχας εξαλείφεται επίσης και συμπτώματα που σχετίζονται με τον ύπνο όπως:

  • Έλλειψη ύπνου
  • Δυσκολία έναρξης του ύπνου,
  • Συχνές αφυπνίσεις
  • Κόπωση

Επιπλέον, τα ψυχολογικά συμπτώματα βελτιώνονται σημαντικά, όπως και η αίσθηση της γεύσης, της μυρωδιάς και της ρινικής συμφόρησης.

Βιβλιογραφία

1) Naghdi S, Ansari NN, Fathali M, Bartley J, Varedi M, Honarpishe R. Pilot study into the effect of low-level laser therapy in patients with chronic rhinosinusitis. Physiother theory Pract. 2013;29:596–603.

2) Isser DK, Sett S, Saha BP. The role of laser radiation therapy in maxillary sinusitis: Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2002;54:208–15.

3) Krespi Y, Kizhner V. Phototherapy for chronic rhinosinusitis. Lasers Surg Med. 2011;43:187–91