Οι Μηχανισμοί υπεύθυνοι για το θεραπευτικό αποτέλεσμα του ΕΥ-LLLT; 

Tα LLLT που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς, προκαλούν φωτοχημικές αντιδράσεις, μέσω της απορρόφησης των ακτίνων LLLT από τους ιστούς. Επειδή έχουν μια άκρως τονωτική επίδραση στα κύτταρα και στους ιστούς, ονομάζονται και biostimulating LLLT (βιοτονωτικά LLLT).
Μηχανισμοί υπεύθυνοι για τα Θεραπευτικά Αποτελέσματα του EY-LLLT

Μηχανισμοί υπεύθυνοι για τα Θεραπευτικά Αποτελέσματα του EY-LLLT

Δεν έχουν θερμική αντίδραση και είναι απολύτως ασφαλή. 

Μηχανισμοί υπεύθυνοι για την δράση των θεραπευτικών LLLT συντελείται σε κυτταρικό ή και ενδοκυτταρικό επίπεδο γι’αυτό και οι συνέπειές τους δεν είναι άμεσα ορατές ή αντιληπτές από τον ασθενή.
Τις περισσότερες μάλιστα φορές μεσολαβεί ένα διάστημα αρκετών ωρών ή και ημερών για να εμφανιστούν πλήρως τα θεραπευτικά αποτελέσματα.
Πολύ απλά θα έλεγε κανείς ότι, η είσοδος μιας δέσμης φωτός στο σώμα, με τις ιδιότητες του LLLT, φορτίζει με ενέργεια τους μηχανισμούς δράσης του οργανισμού με φυσικό επακόλουθο την δραστηριοποίησή του, ώστε να θεραπευθεί εκ των έσωθεν.

Αυξάνεται η Ενέργεια των Κυττάρων 

Σήμερα είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι χρησιμοποιώντας θεραπευτικά LLLT, ανεβάζουμε εμφανώς την ενέργεια των κυττάρων του σώματος.

  • Ο μηχανισμός αυτοθεραπείας του οργανισμού λειτουργεί καλύτερα,
  • Τοξικές ουσίες αποβάλλονται από το σώμα σε μεγαλύτερη κλίμακα
  • Η κυκλοφορία του αίματος στον οργανικό ιστό που έχει υποστεί τη θεραπεία δέχεται θετικά θεραπευτικά ερεθίσματα.
  • Επίσης εξασφαλίζεται η τόσο σημαντική για την ελαστικότητα του δέρματος σύνθεση των δραστικών ουσιών.
Βιβλιογραφία
  • Marcos RL, Arnold G, Magnenet V, Rahouadj R, Magdalou J, Lopes-Martins RÁ. Biomechanical and biochemical protective effect of low-level LLLT therapy for Achilles tendinitis. J Mech Behav Biomed Mater. 2014 Jan.
  • Moskvin SV, Konchugova TV. The rationale for the application of laserophoresis of biologically active compounds. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2012.
  • Holden PK, Li C, Da Costa V, Sun CH, Bryant SV, Gardiner DM, Wong BJ The effects of LLLT irradiation of cartilage on chondrocyte gene expression and the collagen matrix. Lasers Surg Med. 2009 Sep.