Τρόπος Δράσης των Light Level Laser στον οργανισμό

Η είσοδος μιας δέσμης φωτός στο σώμα, με τις ιδιότητες του ΕΥ-LLLT, φορτίζει με ενέργεια τους μηχανισμούς δράσης του οργανισμού με φυσικό επακόλουθο την δραστηριοποίησή του, ώστε να θεραπευθεί εκ των έσωθεν.

Τρόπος Δράσης των Θεραπευτικών EY- LLLT.ent

Τρόπος Δράσης των Θεραπευτικών EY- LLLT

Επειδή έχουν μια άκρως τονωτική επίδραση στα κύτταρα και στους ιστούς, ονομάζονται επίσης, biostimulating ή βιοτονωτικά LLLT

Σήμερα είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο τρόπος δράσης των θεραπευτικών μήκη φωτός στον οργανισμό, έχει ως αποτέλεσμα να ανεβάζουμε εμφανώς την ενέργεια των κυττάρων του σώματος

Είναι γεγονός ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

  • ο μηχανισμός αυτοθεραπείας του οργανισμού να λειτουργεί καλύτερα,
  • να αποβάλλονται οι τοξικές ουσίες από το σώμα και
  • να αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος στην θεραπευόμενη περιοχή.