Η είσοδος μιας δέσμης φωτός στο σώμα, με τις ιδιότητες του ΕΥ-LLLT, φορτίζει με ενέργεια τους μηχανισμούς δράσης του οργανισμού με φυσικό επακόλουθο

την δραστηριοποίησή του, ώστε να θεραπευθεί εκ των έσωθεν. Επειδή έχουν μια άκρως τονωτική επίδραση στα κύτταρα και στους ιστούς, ονομάζονται επίσης, biostimulating ή βιοτονωτικά LLLT.

Σήμερα είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι χρησιμοποιώντας θεραπευτικά light level μήκη φωτός, ανεβάζουμε εμφανώς την ενέργεια των κυττάρων του σώματος το οποίο έχει ως αποτέλεσμα: -ο μηχανισμός αυτοθεραπείας του οργανισμού να λειτουργεί καλύτερα, -να αποβάλλονται οι τοξικές ουσίες από το σώμα -και να αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος στην θεραπευόμενη περιοχή.