Φωτοβιολογία: Οι δράσεις στο Κύτταρο.ent

Φωτοβιολογία: Οι δράσεις στο Κύτταρο

Φωτοβιολογία: Οι δράσεις στο Κύτταρο

H εφαρμογή του θεραπευτικού φωτός Laser, EY-LLLT, δρα επάγοντας μια φωτοχημική αντίδραση στα κύτταρα, μια διαδικασία που αναφέρεται ως Φωτοβιολογία, Βiostimulation ή photobiomodulation.

Kατά την εφαρμογή της θεραπείας με EY-LLL, τα φωτόνια εισέρχονται στον ιστό και αλληλεπιδρούν με το σύμπλεγμα του κυτοχρώματος c στα μιτοχόνδρια. Αυτή η αλληλεπίδραση πυροδοτεί έναν βιολογικό καταρράκτη γεγονότων που οδηγεί σε αύξηση του κυτταρικού μεταβολισμού, ο οποίος μπορεί να μειώσει τον πόνο καθώς και να επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης.