Η θεραπεία με  EY-LLLT ή Low Level Laser Therapy (LLLT)  έχει ισχυρή ανοσοκατασταλτική επίδραση στον οργανισμό [2]. Οι κύριοι μηχανισμοί περιλαμβάνουν την απόπτωση των Τ λεμφοκυττάρων και των ηωσινοφίλων, τη μείωση του αριθμού και της λειτουργίας των δενδριτικών κυττάρων και την επαγωγή ανοσορρυθμιστικών κυτοκινών όπως η IL-10 [13]. Το EY-LLLT παράγει επίσης θερμότητα εκτός από το φως. Η θερμότητα μπορεί να ρυθμίσει την παροχή αίματος στον βλεννογόνο και την απελευθέρωση ισταμίνης [3].

Reference

L. Kemény and A. Koreck, “Ultraviolet light phototherapy for allergic rhinitis,” Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, vol. 87, no. 1, pp. 58–65, 2007.H. Lee, M. S. Park, I. H. Park et al., “A Comparative Pilot Study of Symptom Improvement Before and After Phototherapy in Korean Patients with Perennial Allergic Rhinitis,” Photochemistry and Photobiology, vol. 89, no. 3, pp. 751–757, 2013.
 H. Lee, M. S. Park, I. H. Park et al., “A Comparative Pilot Study of Symptom Improvement Before and After Phototherapy in Korean Patients with Perennial Allergic Rhinitis,” Photochemistry and Photobiology, vol. 89, no. 3, pp. 751–757, 2013.
Y. Moustafa, A. N. Kassab, J. el Sharnoubi, and H. Yehia, “Comparative study in the management of allergic rhinitis in children using LED phototherapy and laser acupuncture,” International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, vol. 77, no. 5, pp. 658–665, 2013.