Η μύτη είναι ένα πολύπλοκο όργανο με πολλαπλή λειτουργική αποστολή:

  • Αποτελεί την αρχή της αναπνευστικής οδού,
  • Υποδέχεται τα οσφρητικά ερεθίσματα,
  • Συμβάλλει στην διαμόρφωση της φωνής και του έναρθρου λόγου, και
  • Μετέχει στην πρόκληση διαφόρων φυσιολογικών αντανακλαστικών.