Ιατρικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ

Στο ΕΥίασις σας προσφέρουμε το πλήρες φάσμα Ωτορινολαρυγγολογικών εξετάσεων και επεμβάσεων σε ενήλικες και παιδιά:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ
• Ωτο-μικροσκόπηση
• Ωτο-ενδοσκόπηση και video-καταγραφή
• Ακοολογικός έλεγχος (τονικό και ομιλητικό ακοόγραμμα)
• Έλεγχος μέσου ωτός (Τυμπανόγραμμα)
• Προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών αναβολέα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ/ΙΛΙΓΓΟΥ
• Δοκιμασίες ιλίγγου
• Έλεγχος εμβοών
• Έλεγχος Ζάλης – Ισορροπίας
• Έλεγχος Λαβυρινθικής λειτουργίας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
• Ενδοσκόπηση ρινός, ρινοφάρυγγα με άκαμπτο και εύκαμπτο ενδοσκόπιο και video-καταγραφή
• Έλεγχος για σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας
• Έλεγχος Οσφρητικής και Γευστικής λειτουργίας
• Έλεγχος ρινικής αλλεργίας με δοκιμασίες νυγμού (SkinPrickTest – Δερματικές δοκιμασίες νυγμού)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΥΓΓΑ-ΛΑΡΥΓΓΑ
• Ενδοσκόπηση Λάρυγγα και video-καταγραφή με άκαμπτο και εύκαμπτο ενδοσκόπιο
• Video-στροβοσκόπιση Λάρυγγα
• Εξέταση στρεπτόκοκκου-Strep Test

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟ-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ
• Ωτο-ενδοσκόπηση με παιδιατρικό ενδοσκόπιο και video-καταγραφή
• Ενδοσκόπηση ρινός, ρινοφάρυγγα και λάρυγγα με παιδιατρικό άκαμπτο και εύκαμπτο ενδοσκόπιο και video-καταγραφή

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ (ΩΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)
• Τυμπανοπλαστική
• Παρακέντηση τυμπάνου
• Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού (σωληνάκια)
• Αφαίρεση ξένων σωμάτων έξω ακουστικού πόρου
• Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων πτερυγίων ωτών

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ (ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)
• Πλαστική ρινικού διαφράγματος, Πλαστική ρινός
• Αποκατάσταση υπερτροφίας ρινικών κογχών με χρήση Υπερήχων- Κογχοπλαστικής
• Ενδοσκοπική χειρουργική παραρρινίων κόλπων
• Ενδοσκοπική αφαίρεση πολυπόδων ρινός
• Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων μύτης
• Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων μύτης

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΑΡΥΓΓΑ-ΣΤΟΜΑΤΟΣ
• Αμυγδαλεκτομή
• Χειρουργική διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος και αποστημάτων τραχήλου και φάρυγγα
• Αδενοτομή (κρεατάκια)
• Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων φάρυγγα
• Χειρουργική αποκατάσταση Διαταραχών Ύπνου-Ροχαλητού-Συνδρόμου-Υπνικής Απνοιας
• Διατομή βραχέως χαλινού γλώσσας-χείλους
• Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων γλώσσας και στοματικής κοιλότητας

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΑΡΥΓΓΑ
• Μικροχειρουργική λάρυγγος και φωνητικών χορδών (Φωνοχειρουργική)
• Μικροχειρουργική αφαίρεση πολυπόδων-κομβίων-λευκοπλακίας
• Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων λάρυγγα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟ-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ
• Αμυγδαλεκτομή
• Αδενοτομή (κρεατάκια)
• Παρακέντηση τυμπάνου
• Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού (σωληνάκια)
• Χειρουργική διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος
• Αφαίρεση ξένων σωμάτων έξω ακουστικού πόρου
• Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων πτερυγίων ωτών
• Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων μύτης
• Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων μύτης
• Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων στόματος-φάρυγγα-λάρυγγα
• Διατομή βραχέως χαλινού γλώσσας-χείλους
• Χειρουργική αφαίρεση κύστης-συριγγίου θυρεογλωσσικού πόρου

Ιατρείο Ιατρικού Βελονισμού Ενηλίκων και Παίδων

Ωτοβελονισμός
Ηλεκτροβελονισμός

Ιατρικός Βελονισμός με EY-LLLT

Στο ΕΥίασις σύμφωνα με την απόφαση (574/Α4/1191/21-2-1980) (Υ7/οικ./4270/25-6-96) του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Ελληνικού κράτους, λειτουργεί κέντρο ιατρικού βελονισμού.