Κόστη

Το ΕΥίασις είναι ένα πρότυπο και σύγχρονο κέντρο Ωτορινολαρυγγολογίας, Νευροωτολογίας, Ρινολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής-Τραχήλου, εξειδικευμένο Ιατρείο ολιστικού Ιατρικού Βελονισμού, Βελονισμού με EY-LLLT, ενηλίκων και παίδων. Το ΕΥίασις, διαθέτει ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Λειτουργεί πλήρες και υπερσύγχρονο εργαστήριο ακοής, όσφρησης, γεύσης, φωνής, κατάποσης. Μονάδα ενδοσκόπησης και βίντεο καταγραφής, ρινός, ωτός, φάρυγγος, λάρυγγος. Τμήμα ελέγχου ρινικής αλλεργίας, ζάλης, ιλίγγου, εμβοών, κεφαλαλγίας, ημικρανίας.

Πλήρης κλινική εξέταση ΩΡΛ €40

Περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Ωτολογική εκτίμηση: Έλεγχος πτερυγίου ωτός, έξω ακουστικού πόρου, μέσου ωτός, τυμπανικού υμένα, εξέταση Rinne και Weber.
 • Ρινολογική εκτίμηση: Έλεγχος ρινικών θαλάμων, διαφράγματος, κογχών. Έλεγχος για πολύποδες και ρινικά μορφώματα.
 • Στοματολογική εκτίμηση: Έλεγχος στοματικής κοιλότητας για εξελκώσεις, θηλώματα HPV, φάρυγγα,
  γλωσσικής αμυγδαλής, σταφυλής, παρίσθμιων αμυγδαλών.
 • Οπίσθια λαρυγγοσκόπηση: Έλεγχος λαρυγγικής κοιλότητας, γνησίων & νόθων φωνητικών χορδών, αρυταινοειδών αποφύσεων, επιγλωττίδας. Έλεγχος για οζίδια, πολύποδες, οίδημα Reinke και λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης.

Κλινική Εκτίμηση του Βήχα & της Βραχνάδας Φωνής - €60

Περιλαμβάνει τα κάτωθι:


Πλήρης Ωτορινολαρυγγολογική εκτίμηση

Έλεγχος λαρυγγικής κοιλότητας: Γνησίων & νόθων φωνητικών χορδών, αρυταινοειδών αποφύσεων, επιγλωττίδας.

Έλεγχος για οζίδια λάρυγγα, πολύποδες, οίδημα Reinke, λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης και οπισθορρινικές εκκρίσεις.

Ενδοσκόπηση λάρυγγα: καταγραφή του φάρυγγα, γλωσσικής αμυγδαλής, λάρυγγα, των φωνητικών χορδών και αρυταινοειδών αποφύσεων.

Αιφνίδια Απώλεια Ακοής και Εμβοές - €60

Περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Πλήρης ωτορινολαρυγγολογική εκτίμηση,
 • Ωτολογική εκτίμηση: Έεγχος πτερυγίου ωτός, έξω ακουστικού πόρου, μέσου ωτός, τυμπανικού υμένα.
 • Τονοδότες: Εξέταση Rinne & Weber.
 • Ακοόγραμμα: Μέτρηση της αέρινης και οστέινης ακοής.

Εξειδικευμένος Έλεγχος Ιλίγγου-Ζάλης - €40

Περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Αδρή νευρολογική εκτίμηση
 • Ωτολογική εκτίμηση
 • Τονοδότες; Εξέταση Rinne & Weber
 • Προσδιορισμού Νυσταγμού
 • Έλεγχος με ειδικά γυαλιά Frenzel για την αναζήτηση αυτόματου ή προκλητού νυσταγμού
 • Εξέταση Romberg και Eξέταση Unterberger για αναζήτηση αστάθειας
 • Έλεγχος Dix-Hallpike για αναζήτηση λαβυρινθικής αιτιολογίας ιλίγγου.
 • Έκτίμηση αιθουσο-οφθαλμικού αντανακλαστικού
 • Head Impulse Test

΄Κλινικός έλεγχος για Ημικρανία-Κεφαλαλγίες - €40

Περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Πλήρης ωτορινολαρυγγολογική εκτίμηση
 • Αδρή νευρολογική εκτίμηση
 • Σε περίπτωση ιγμορίτιδας-ρινοκολπίτιδας: Ενδοσκόπηση ρινός-ρινοφάρυγγα
 • Εάν κριθεί αναγκαίο παραπομπή για απεικονιστικό έλεγχο

Κλινικός έλεγχος για Ιγμορίτιδα/Ρινοκολπίτιδα - €40

Περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Πλήρης ωτορινολαρυγγολογική εκτίμηση,
 • Ρινολογική εκτίμηση: Έλεγχος ρινικών θαλάμων, ρινικών κογχών, ρινικού διαφράγματος,
 • Ρινοκολπική εκτίμηση: Έλεγχος ηθμοειδών κυψελών, μετωπιαίου κόλπου, ιγμορείου άντρου.
 • Έλεγχος για ρινικούς πολύποδες, μορφώματα, οπισθορρινική καταρροή.

Καθαρισμός Αυτιών - €25

Περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Έλεγχος πτερυγίου ωτός,
 • Έλεγος εξω ακουστικού πόρου
 • Έλεγχος μέσου ωτός και Τυμπανικού υμένα
 • Τονοδότες: εξέταση Rinne και Weber
 • Λεπτομερής Καθαρισμός αυτιών με αναρρόφηση

Εργαστηριακές/Διαγνωστικές εξετάσεις: 20€ / εξέταση

Περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Ακοόγραμμα
 • Tυμπανόγραμμα
 • Aκουστικά ανακλαστικά
 • Eνδοσκόπηση: Ωτός, Λάρυγγα, Ρινός
 • Τεστ όσφρησης
 • Τεστ γεύσης
 • Τεστ στρεπτόκοκκου
 • Τεστ Γρίππης (A/B/A(H1N1)