Λάρυγγας

Ο λάρυγγας χρησιμέυει τόσο για την αναπνοή όσο και για την παραγωγή φωνής με τα 2 ζευγάρια των φωνητικών χορδών που υπάρχουν σε αυτό.

Θεραπεία για Διαταραχές και Κόπωση Φωνής

Η φωνητική κόπωση γίνεται αισθητή σαν ξηρότητα του λάρυγγα, πόνο κατά τη φώνηση και δυσανάλογη φώνηση προς την προσπάθεια που καταβλαλλει κανείς για να βγάλει φωνή.

Η Φωνή

Η φωνή είναι λειτουργία που βασίζεται στις φωνητικές χορδές οι οποίες είναι τμήμα του λάρυγγα. Η φωνή, μας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε στιγμή να επικοινωνήσουμε.

Παλινδρόμηση γαστρικού υγρού στον λάρυγγα

Σχεδόν 40% των ενήλικων Ελλήνων έχουν συμπτώματα παλινδρόμησης, αλλά μόνο 10% το γνωρίζει. Σε πολλούς ασθενείς με λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση είναι δυνατόν να απουσιάζουν τα κλασσικά «πεπτικά συμπτώματα» της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης…

Βήχας

Ο βήχας είναι μέρος μιας αυτο-προστατευτικής αντίδρασης του οργανισμού και χρησιμεύει κυρίως στον καθαρισμό των αεραγωγών, προστατεύοντας έτσι τους πνεύμονες…

Βράγχος Φωνής. Δυσφωνία

Το βράγχος ή βραχνάδα αποτελεί μια μεταβολή της φυσιολογικής χροιάς της φωνής που μπορεί να εγκατασταθεί οξέως ή προοδευτικά. 

Δυσκολία στην Κατάποση

Είναι η δυσκολία στην κατάποση, δηλαδή η διαταραχή της φυσιολογικής διαδικασίας της μεταφοράς της τροφής και των υγρών από το στόμα έως το στομάχι…

Κομβία (ΟΖΙΔΙΑ) Φωνητικών Χορδών

Τα οζίδια είναι η πιο συχνή καλοήθης κάκωση των φωνητικών χορδών σε παιδιά και ενήλικες. Πρόκειται για υπόλευκα εξογκώματα που εμφανίζονται αμφοτερόπλευρα συνήθως στην μεσότητα των φωνητικών χορδών…

Παλινδρόμηση Γαστρικού Υγρού στον Λάρυγγα

Η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση (LPR-Laryngopharyngeal reflux) συμβαίνει όταν το περιεχόμενο του στομάχου (όπως υδροχλωρικό οξύ, ένζυμο η πεψίνη και άλλα υγρά που παράγονται κατά την πέψη των τροφών), παλινδρομούν…

Φροντίδα της Φωνής

Εάν χρησιμοποιείτε τη φωνή σας επαγγελματικά, είστε δηλαδή τραγουδιστής, κληρικός, καθηγητής, ηθοποιός, κλπ τότε πρέπει να δώσετε μέγιστη σημασία στη σωστή χρήση και φροντίδα της φωνής σας…