Λάρυγγας

Ο λάρυγγας χρησιμέυει τόσο για την αναπνοή όσο και για την παραγωγή φωνής με τα 2 ζευγάρια των φωνητικών χορδών που υπάρχουν σε αυτό.

Κόπωση Φωνής και Διαταραχές φωνής

Η κόπωση φωνής γίνεται αισθητή σαν ξηρότητα του λάρυγγα, πόνο κατά τη φώνηση και δυσανάλογη φώνηση προς την προσπάθεια που καταβλαλλει κανείς για να….

Δυσκολία στην Κατάποση

Η δυσκολία στην κατάποση είναι η διαταραχή της φυσιολογικής διαδικασίας της μεταφοράς της τροφής και των υγρών από…

Η Φωνή

Η φωνή είναι λειτουργία που βασίζεται στις φωνητικές χορδές οι οποίες είναι τμήμα του λάρυγγα. Η φωνή, μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε.

Παλινδρόμηση γαστρικού υγρού στον λάρυγγα

Σχεδόν 40% των ενήλικων Ελλήνων έχουνγαστρο-οισογφαγική παλινδρόμηση, αλλά μόνο 10% το γνωρίζει. Σε πολλούς ασθενείς με λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση είνα…

Βήχας

Ο βήχας είναι μέρος μιας αυτο-προστατευτικής αντίδρασης του οργανισμού και χρησιμεύει κυρίως στον καθαρισμό των αεραγωγών…

Βράγχος Φωνής. Δυσφωνία

Το βράγχος ή βραχνάδα αποτελεί μια μεταβολή της φυσιολογικής χροιάς της φωνής που μπορεί να εγκατασταθεί οξέως ή προοδευτικά. 

Κομβία (Οζίδια) Φωνητικών Χορδών

Τα οζίδια των φωνητικών χορδών είναι η πιο συχνή καλοήθης κάκωση των φωνητικών χορδών σε παιδιά και ενήλικες…

Παλινδρόμηση Γαστρικού Υγρού στον Λάρυγγα

Η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση συμβαίνει όταν το περιεχόμενο του στομάχου παλινδρομούν…

Φροντίδα της Φωνής

Εάν χρησιμοποιείτε τη φωνή σας επαγγελματικά, τότε πρέπει να δώσετε μέγιστη σημασία στη σωστή χρήση και φροντίδα της φωνής σας…

Διαταραχές Κατάποσης

Διαταραχές Κατάποσης: μπορεί να διενεργηθεί λειτουργική ενδοσκόπηση κατά την διάρκεια της κατάποσης τροφής, για την εξακρίβωση…

Φωνιατρική

Φωνιατρική: Η εξέταση της κινητικότητας των φωνητικών χορδών με στροβοσκόπηση είναι απαραίτητη για την διαπίστωση…