Διαταραχές Κατάποσης: Λειτορυγική Ενδοσκόπηση.ent

Διαταραχές Κατάποσης: Λειτορυγική Ενδοσκόπηση

Για τις Διαταραχές Κατάποσης μπορεί να διενεργηθεί λειτουργική ενδοσκόπηση κατά την διάρκεια της κατάποσης τροφής, για την εξακρίβωση των παθολογιών που ευθύνονται για την δυσκολία της κατάποσης

Επίσης με την χρήση ειδικού ενδοσκοπίου γίνεται η ενδελεχή μελέτη της περιοχής του φάρυγγα και του λάρυγγα για τον έλεγχο της λάρυγγο-φαρυγγικής παλινδρόμησης.