Δεν υπάρχει πιο σαγηνευτικό όργανο από τον λάρυγγα για πολλούς λόγους. Κυρίως γιατί έχει πολλαπλή αποστολή. Συμμετέχει στη φωνή, στην αναπνοή και στην κατάποση. Για αυτό το λόγο καταπονείται πολύ, έχει πολλές τριβές και σαν επακόλουθο μπορεί να εμφανίσει φθορές.

Η Φωνή.ent

Η Φωνή

Η φωνή είναι λειτουργία που βασίζεται στις φωνητικές χορδές οι οποίες είναι τμήμα του λάρυγγα. Μας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε στιγμή να επικοινωνήσουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ηχητική μας υπογραφή.

Μας χαρακτηρίζει και μεταφέρει πολύ συχνά τη διάθεση και τα συναισθήματά μας. Αν τη χρησιμοποιούμε σωστά, ο λόγος μας έχει μεγαλύτερη δύναμη και είμαστε πιο αποτελεσματικοί και στην επαγγελματική αλλά και στην προσωπική μας ζωή.

Εξέταση της φωνης:

Ο πιο ολοκληρωμένος τρόπος να εξετάσουμε τις φωνητικές χορδές είναι η ενδοσκόπηση του λάρυγγα η οποία λόγω της μεγέθυνσης μας δίνει άλλη ακρίβεια στην αξιολόγηση του ιδιαίτερου οργάνου του λάρυγγα. Βέβαια, απαραίτητη είναι και η στροβοσκόπηση η οποία ειδικά για κάποιες βλάβες θα μας δώσει επιπλέον στοιχεία, μιας και αποκαλύπτει την κινητικότητα στο ελεύθερο χείλος, αλλά και σε όλο το σώμα της χορδής.

Αίτια που ταλαιπωρούν τη φωνή:

  • κάπνισμα,
  • την ομιλία σε χώρους με πολύ θόρυβο,
  • καπνό ή κλιματισμό.