Η ακοή είναι αναπόσπαστο μέρος της επικοινωνίας και ως εκ τούτου, παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής ενός ατόμου.

Ασθενής με απώλεια στην ακοή:

 • Μπερδεύει την ομιλίακα τις λεξεις με άλλους θορύβους
 • Δυσκολεύεται στην διάκριση των λέξεων, ειδικά σε θορυβώδες περιβάλλον
 • Τα σύμφωνα, ιδίως, είναι δυσνόητα
 • Ζητά από τους άλλους να μιλήσουν πιο καθαρά, δυνατά και αργά
 • Ανεβάζει την ένταση στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο
 • Αποφεύγει να συμμετέχει σε συζητήσεις
 • Αποφεύγει κοινωνικές εκδηλώσεις

Μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα της ζωής σας και να βελτιώσετε την ακοή σας. Με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και την πρόοδο της νευροωτολογίας, των λέιζερ και της ακοολογίας, η βελτίωση και η αποκατάσταση των προβλημάτων ακοής είναι πλέον πραγματικότητα.

Αιφνίδια Βαρηκοϊα

Η εμφάνιση αιφνίδιας απώλειας ακοής εμφανίζεται συνήθως μονόπλευρα.

Ο ΩΡΛ Νευροωτολόγος στο EYiasis μπορεί να εκτιμήσει το βαθμό και το είδος της απώλειας ακοής με την λεπτομερή εξέταση ακοής.

Βελτίωση στην ακοή με LLLT.ent

Βελτίωση στην ακοή με LLLT

Η σωστή θεραπεία για την απώλεια ακοής ενός ατόμου πρέπει να εξατομικεύεται και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως:

 • Το είδος και ο βαθμός της απώλειας ακοής
 • Aιτίες
 • Hλικία
 • Λοιμώξεις
 • Τραύμα στο κεφάλι
 • Αυτοάνοσο νόσημα
 • Έκθεση σε ορισμένα φάρμακα ή σοβαρές λοιμώξεις
 • Προβλήματα κυκλοφορίας του αίματος
 • Νευρολογικές διαταραχές
 • Διαταραχές του έσω αυτιού
 • Άγχος

Προγραμματίστε την εξέταση της ακοής σας σήμερα στο EYiasis,

Προσφέρουμε σύγχρονες λύσεις και θεραπείες.

Κλείστε ένα ραντεβού σήμερα και… ακούστε ξανά.