Κόπωση Φωνής.ent

Κόπωση Φωνής

Η Κόπωση Φωνής είναι η προοδευτικά αυξανόμενη προσπάθεια να μιλήσει ή να τραγουδήσει κανείς, που συνοδεύεται από προοδευτική ελάττωση της φωνητικής ικανότητας.

Η φωνητική κόπωση γίνεται αισθητή σαν ξηρότητα του λάρυγγα και πόνο κατά τη φώνηση. Επίσης, υπάρχει δυσανάλογη φώνηση προς την προσπάθεια που καταβλαλλει κανείς για να βγάλει φωνή.

Το άτομο που πάσχει από φωνητική κόπωση αδυνατεί να μιλάει ή να τραγουδάει για μεγάλο χρονικό διάστημα με σταθερή ποιότητα φωνής.

Στο κέντρο ΕΥίασις γίνεται πλήρης ωτορινολαρυγγολογική αξιολόγηση της πάθησης,  και εξονυχιστικός έλεγχος του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών για να τεθεί η διάγνωση. Η θεραπεία που θα προταθεί είναι εξατομικευμένη για κάθε πάσχοντα.

Θεραπεία για την Κόπωση φωνής με EY-Laser (LLLT) 

Η Θεραπεία ΕΥ-Laser (LLLT) είναι πολύ αποτελεσματική στη μείωση της φλεγμονής του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών. Επιπλέον, προάγει την επούλωση των καταπονεμένων ιστών του λαρυγγα και αποτρέπει την περαιτέρο βλάβη των ιστών.

Ο θεραπευόμενος θα έχει όλα τα οφέλη μετά από μερικές συνεδρίες. Δηλαδή, θα βελτιωθεί η χροιά της φωνής και δεν θα νιώθει πόνο η τσούξιμο στην προσπάθεια της ομιλίας. 

Η παραπάνω θεραπεία μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες θεραπείες όπως: