Η εκκριτική ωτίτιδα είναι μια πολύ συχνή νόσος και μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία. Είναι ιάσιμη εφόσον αντιμετωπιστεί σωστά!

Είναι πάθηση του μέσου ωτός, και συνίσταται στη συλλογή υγρού στο μέσο ούς λόγω δυσλειτουργίας ή απόφραξης της ευσταχιανής σάλπιγγας. Το υγρό στην εκκριτική ωτίτιδα είναι πρακτικά στείρο, αν και καλλιέργειες είναι θετικές για παρουσία μικροοργανισμών σε ποσοστό 40%. Η νόσος παρουσιάζεται σε παιδιά σε ποσοστό 70 έως 80%, αλλά μπορεί να παρουσιαστεί και σε οποιαδήποτε ηλικία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξή της είναι ο φτωχός αερισμός της κοιλότητας του μέσου ωτός μέσω της ευσταχιανής σάλπιγγας.

Συχνότερες αιτίες που προκαλούν Εκκριτική Ωτίτιδα είναι:

  • Ανώμαλη ή ατελής ανάπτυξη ευσταχιανής σάλπιγγας.
  • Απόφραξη από υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων, κύστη ή όγκο ρινοφάρυγγα, πολύποδες ρινός.-Ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού.
  • Αλλεργία.
  • Υπερωιοσχιστία.
  • Ακτινοθεραπεία
  • Αυξομειώσεις της ατμοσφαιρικής πίεσης (π.χ. αεροπορικά ταξίδια, καταδύσεις)

Συμπτώματα

Εκκριτική Ωτίτιδα.ent

Εκκριτική Ωτίτιδα

Η πάθηση χαρακτηρίζεται από ήπια έως μέτρια βαρηκοΐα και έντονο αίσθημα μπουκώματος (πληρότητας) του αυτιού. Στα παιδιά γίνεται αντιληπτή από τους γονείς, όταν παρατηρούν ότι το παιδί δεν ακούει καλά ή σε τυχαία ιατρική εξέταση. Η βαρηκοΐα μπορεί να φτάσει και τα 35-40 db HL και να συνοδεύεται από εμβοές (βουητά) διαφορετικής συχνότητας και έντασης, ωταλγία, μερικές φορές και από ίλιγγο, λόγω πίεσης του υγρού στην ωοειδή ή στρογγυλή θυρίδα.

Εάν εκλείψει η αιτία που προκαλεί την εκκριτική ωτίτιδα, η νόσος ιάται σε διάστημα 10-20 ημερών σε ποσοστό 90%.

Αξιολογήστε το σύστημα της Ακοής.
Προγραμματίστε τον έλεγχο της ακοής σας και του παιδιού σας στο ΕΥίασις,
Εμπιστευτείτε μόνο τους ειδικούς.
Εφαρμόζουμε σύγχρονες λύσεις και θεραπείες.
Κλείσε σήμερα ένα ραντεβού  στο ακοολογικό ιατρείο διερεύνησης
του ΕΥίασις βρίσκεται:
Παραδείσου 3, Μαρούσι.
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 80 11 726
www.ent.gr