Ζάλη.ent

Ζάλη

Το εξειδικευμένο ιατρείο ΩΡΛ/Νευροωτολογίας του ΕΥίασις, αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά την Ζάλη, τον Ίλιγγο, τις Διαταραχές ισορροπίας και την Επίμονη ζάλη αντίληψης-στάσης (PPPD).

Λόγω της ιδιαιτερότητας των ασθενών με Ζάλη, Ίλιγγο, Διαταραχές ισορροπίας και Επίμονη Ζάλη Αντίληψης-Στάσης (PPPD), πριν προβούμε σε οποιαδήποτε θεραπεία, διερευνούμε σε βάθος όλο το σύστημα της ισορροπίας ώστε να γίνει διάγνωση και εντοπισμός της αιτιολογίας του προβλήματος, ώστε η θεραπεία να είναι πάντα εξατομικευμένη και ειδική.

Η διάγνωση του είδους και της αιτιολογίας του ιλίγγου, της ζάλης, τις Διαταραχές ισορροπίας και της Επίμονης ζάλης αντίληψης-στάσης (PPPD) γίνεται από εξειδικευμένο Ωτορινολαρυγγολόγο-Νευροωτολόγο του ΕΥίασις, ο οποίος στην συνέχεια θα προτείνει την πιο κατάλληλη θεραπεία.

Η πλήρης ιατρική εξέταση περιλαμβάνει:
# Ωτολογική εκτίμηση
Έλεγχος πτερυγίου και έξω ακουστικού πόρου.
Έξέταση μέσου ωτός.
Έλεγχος τυμπανικού υμένα.
Τονοδότες εξέταση Rinne και Weber.

# Ρινολογική εκτίμηση
Έπισκόπηση ρινικών θαλαμών για ρινίτιδα,
πολύποδες ρινός, μορφώματα.
Έξέταση ρινικού διαφράγματος.
Έλεγχος ρινικών κογχών.

# Στοματολογική εκτίμηση
Έλεγχος στοματικής κοιλότητας
για εξελκώσεις, θηλώματα HPV.
Έπισκόπηση φάρυγγα, γλωσσικής αμυγδαλής,
σταφυλής και παρίσθμιων αμυγδαλών.
Οπίσθια λαρυγγοσκόπηση
Έξέταση λαρυγγικής κοιλότητας.
Έλεγχος νόθων και γνήσιων φωνητικών
χορδών για οζίδια, πολύποδες,
οίδημα Reinke. Έλεγχος αρυταινοειδών.

# Νευροωτολογική εκτίμηση για την Ζάλη, ίλιγγο, αστάθεια:

Αδρή νευρολογική εκτίμηση
Ωτολογική εκτίμηση
Τονοδότες
Εξέταση Rinne & Weber
Προσδιορισμού Νυσταγμού
Έλεγχος με ειδικά γυαλιά Frenzel
αναζήτηση αυτόματου ή προκλητού νυσταγμού
Εξέταση Romberg
Εξέταση Unterberger, αναζήτηση αστάθειας
Έλεγχος Dix-Hallpike, αναζήτηση λαβυρινθικής αιτιολογίας ιλίγγου.
Εκτίμηση αιθουσο-οφθαλμικού αντανακλαστικού
Head Impulse Test

  • Λειτουργία του σφαιρικού κυστιδίου του λαβυρίνθου της κάθε πλευράς και του αντιστοίχου κάτω κλάδου του αιθουσαίου νεύρου.
  • Την λειτουργία του ελλειπτικού κυστιδίου του λαβυρίνθου της κάθε πλευράς και του αντιστοίχου άνω κλάδου του αιθουσαίου νεύρου.
  • Λειτουργία και των τριών ημικύκλιων σωλήνων και των 2 κλάδων του αιθουσαίου νεύρου σε κάθε πλευρά.
  • Την συνολική ικανότητα ισορροπίας και την λαβυρινθική λειτουργία
    και την ικανότητα του ασθενή να διατηρήσει την όρθια στάση του σώματός.
  • Λειτουργία των οριζοντίων ημικύκλιων σωλήνων και των 2 άνω κλάδων του αιθουσαίου νεύρου σε κάθε πλευρά.
  • Εάν κριθεί απαραίτητο, απεικονιστικές εξετάσεις μέσω του ασφαλιστικού σας ταμείου.

Μία ακόμη αιτία μπορεί να είναι η ανεπαρκής αιμάτωση του λαβυρίνθου. Αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλές καταστάσεις όπως στην αρτηριοσκλήρυνση, το σπασμό των αγγείων του λαβυρίνθου, σε προβλήματα του αυχένα (αυτό που συχνά αναφέρεται ως άλατα), κ.α.

Μπορεί επίσης να οφείλεται σε ιώσεις ή φλεγμονές του λαβυρίνθου. Πολύ πιο σπάνια σε όγκους ή άλλες παθήσεις του εγκεφάλου.

Γι’ αυτό η εξέταση από τον εξειδικευμένο Ωτορινολαρυγγολόγο-Νευροωτολόγο στο ιατρείου ισορροπίας του ΕΥίασις είναι απαραίτητη, ώστε να αποκλείσει αυτή την μικρή έστω πιθανότητα.

Με την ολοκλήρωση τον εξετάσεων και την διάγνωση της αιτιολογίας, η θεραπεία είναι εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή.