Υπερακουσία και Βουητά.ent

Υπερακουσία και Βουητά

Η υπερακουσία είναι η υπερευαισθησία σε καθημερινούς ήχους, οι οποίοι φυσιολογικά δεν είναι ενοχλητικοί στον πληθυσμό. Η υπερακουσία μπορεί να οδηγήσει ένα άτομο σε χρόνιο άγχος και στρες. Επίσης αρκετές φορές παρατηρείται αυτοπεριορισμός του πάσχοντα προκειμένου να αποφύγει την έκθεση του σε ήχους που μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση του.

Οι εμβοές ή τα βουητά είναι θόρυβοι (κουδούνισμα, βούισμα, σφύριγμα) στα αυτιά ή το κεφάλι ενός ατόμου, όταν δεν υπάρχει σχετική εξωτερική πηγή που να παράγει αυτόν το θόρυβο.

Αντιμετώπιση Υπερακουσίας και εμβοές

Ο ασθενής ακούει συγκεκριμένους ήχους για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κάθε μέρα με σκοπό την σταδιακή επαναφορά της αντοχής του εγκεφάλου στην ακρόαση τους. Αποτελεί επί της ουσίας επανεκπαίδεση του εγκεφάλου.