Διαγνωστικές εξετάσεις ιλίγγου

 • Εξέταση νυσταγμού με γυαλιά Frenzl
 • Δοκιμασίες ιλίγγου θέσεως Dix Hallpike
 • Δοκιμασία απότομης στροφής της κεφαλής (head impulse test)
  Εξέταση Ιλίγγου.ent

  Εξέταση Ιλίγγου

 • Δοκιμασία Romberg,
 • Unterberger βαδίσεως
 • Αδρή Νευρολογική εκτίμηση
 • Δοκιμασία Αιθουσαίο-Οφθαλμικού Αντανακλαστικού
 • Δοκιμασία Νυσταγμού σε στροφική κίνησης Κεφαλής (Head shaking nystagmus)