Διαγνωστικές εξετάσεις ιλίγγου

  • Εξέταση νυσταγμού με γυαλιά Frenzl
  • Δοκιμασίες ιλίγγου θέσεως Dix Hallpike
  • Δοκιμασία απότομης στροφής της κεφαλής (head impulse test)
  • Δοκιμασία Romberg,
  • Unterberger βαδίσεως
  • Αδρή Νευρολογική εκτίμηση
  • Δοκιμασία Αιθουσαίο-Οφθαλμικού Αντανακλαστικού
  • Δοκιμασία Νυσταγμού σε στροφική κίνησης Κεφαλής (Head shaking nystagmus)