Ακοολογικές εξετάσεις

  • Ακοομετρία
  • Τυμπανομετρία
  • Εξέταση με τονοδότες
  • Ομιλητική ακουομετρία
  • Ενδοσκόπηση ώτων
  • Μικρο-ωτοσκόπηση
  • Ενδοσκόπηση έσω στομίου ευσταχιανών σαλπίγγων και ρινοφάρυγγα 
  • Μέτρηση ακουστικών αντανακλαστικών, καθώς και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις.