Εγαστήριο Νευροωτολογίας-ακοής

Ακοολογικές εξετάσεις

 • Ακοομετρία
 • Τυμπανομετρία
 • Εξέταση με τονοδότες
 • Ομιλητική ακουομετρία
 • Ενδοσκόπηση ώτων
 • Μικρο-ωτοσκόπηση
  Μικροωτοσκόπηση: Νευροωτολογίας-ακοής.ent

  Μικροωτοσκόπηση: Νευροωτολογίας-ακοής

 • Ενδοσκόπηση έσω στομίου ευσταχιανών σαλπίγγων και ρινοφάρυγγα 
 • Μέτρηση ακουστικών αντανακλαστικών, καθώς και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις.