Εξέταση Στρεπτοκοκκικής Φαρυγγίτιδας (strep-test)

Strep-test για στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα.ent

Strep-test για στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα

Η οξεία βακτηριακή φαρυγγοαμυγδαλίτιδα είναι ένα φλεγμονώδες σύνδρομο του στοματοφάρυγγα, που οφείλεται τις περισσότερες φορές στον β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Α. 

Το strep-test: είναι μια ταχεία δοκιμασία, με το οποίο ανιχνεύουμε το αντιγόνο του β-αιμολυτικού στρεπτόκοκκου ομάδας Α σε φαρυγγοαμυγδαλικό επίχρισμα. Η απάντηση δίνεται σε 10 λεπτά.