Παιδο ΩΡΛ εκτίμηση.ent

Παιδο ΩΡΛ εκτίμηση.ent

Η συμπεριφορά των παιδιών στην ασθένεια είναι διαφορετική από αυτή των ενηλίκων. Προσεγγίζοντας σωστά τα παιδιά κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της διάγνωσης είναι το σημαντικότερο βήμα για μια επιτυχή διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία.

Η εξατομικευμένη και ταυτόχρονα πολύπλευρη ενημέρωση του παιδιού και των γονιών από τον ωτορινολαρυγγολόγο συντελεί στη μείωση του άγχους και στην καλύτερη αντιμετώπιση των εξετάσεων η οποία έχει ως απώτερο στόχο την ουσιαστική και ορθότερη επίλυση του εκάστοτε προβλήματος.