Σιελογόνοι αδένες

ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ

Οι παρωτίδες και οι υπογνάθιοι σιελογόνοι αδένες, είναι οι μεγάλοι (μείζονες) αδένες που παράγουν το σάλιο και βρίσκονται σε επαφή με την κάτω γνάθο…