Είναι πραγματικά ξεχωριστές οι εμπειρίες που προσφέρουν οι καταδύσεις και ιδιαίτερα ο βυθός. Προκαλούν όμως σημαντικά προβλήματα και διαταραχές σε όλα τα τμήματα του αυτιού, για τα οποία πρέπει να είναι ενήμερος ο δύτης.

Το αυτί είναι το υπεύθυνο όργανο για την ακοή και την ισορροπία του σώματος. Για λόγους ανατομικούς και λειτουργικούς χωρίζεται στο έξω, στο μέσο και στο έσω αυτί ή λαβύρινθο.

Τα συνηθέστερα προβλήματα του αυτιού από καταδύσεις είναι το βαροτραύμα του έξω, μέσου και έσω αυτιού, ο ίλιγγος λόγω μεταβολής πίεσης ή θερμοκρασίας, η πάρεση του προσωπικού νεύρου, η νόσος των δυτών στο έσω αυτί, η εξωτερική ωτίτιδα και η βαρηκοΐα από θόρυβο.

Διαταραχές Έξω Αυτιού: Βαρότραυμα 

Η απόφραξη του έξω ακουστικού πόρου (ΕΑΠ) από βύσμα κυψέλης, ξένα σώματα, συμπαγείς ωτασπίδες, πολύ εφαρμοστά καλύμματα κεφαλής και υδρόφωνα, μπορεί να προκαλέσει βαροτραύμα των μαλακών μορίων του Ε.Α.Π. Δημιουργείται αιμορραγική συμφόρηση και οίδημα του πλαγίου τοιχώματος του Ε.Α.Π., χωρίς να αποκλείεται και η διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης.

Συνήθως ο δύτης αισθάνεται πόνο στο αυτί, μπούκωμα, βουητό και μερικές φορές έχει αιμορραγία.

Βαρότραυμα Μέσου Αυτιού

Διαταραχές των ώτων στην Κατάδυση.ent

Διαταραχές των ώτων στην Κατάδυση

Διαταραχές των ώτων στην Κατάδυση

Είναι το πιο συχνό πρόβλημα στις καταδύσεις και οφείλεται σε ανεπαρκή εξίσωση της πίεσης του αέρα του μέσου αυτιού. Συμβαίνει κυρίως στη φάση της κατάδυσης και είναι αποτέλεσμα κακής λειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγας.

Προκαλείται εισολκή της τυμπανικής μεμβράνης και αν ο δύτης κατέβει σε βάθος μεγαλύτερο από 4,3 πόδια μπορεί να γίνει διάτρηση αυτής.

Εάν συμβεί αυτό ο δύτης συνήθως έχει έντονο πόνο και μερικές φορές ίλιγγο από ερεθισμό του λαβυρίνθου λόγω εισόδου κρύου νερού στο μέσο αυτί. Όταν εξέλθει από το νερό, ανάλογα με τη βαρύτητα του βαροτραύματος εμφανίζει δυσκολία καθαρισμού των αυτιών στην πίεση (ξεμπούκωμα), πόνο, βαρηκοΐα, ίλιγγο και ίσως αιμορραγία.

Βαρότραυμα Έσω Αυτιού

Παρ’ότι μπορεί να συμβεί τραυματισμός του έσω αυτιού που να οφείλεται σε βαροτραύμα του μέσου αυτιού, έχουν περιγραφεί και αμιγείς περιπτώσεις βαροτραύματος του λαβυρίνθου.

Εάν στο βάθος αυτό, κάνουμε έντονο χειρισμό εξισορρόπησης πίεσης τότε θα αυξηθεί πολύ η πίεση της λέμφου και μπορεί να γίνει ρήξη της μεμβράνης της στρογγύλης ή της ωοειδούς θυρίδας, οπότε έχουμε το συρίγγιο του λαβυρίνθου.

Τα συνήθη συμπτώματα είναι βαρηκοΐα, εμβοές και ίλιγγος.