Κλινική εξέταση και Καθαρισμός αυτιών

Η κλινική εξέταση ώτων περιλαμβάνει:

Έλεγχος πτερυγίου ωτός,

Έλεγος εξω ακουστικού πόρου

Καθαρισμός Αυτιών.ent

Καθαρισμός Αυτιών

Έλεγχος μέσου ωτός και Τυμπανικού υμένα

Τονοδότες: εξέταση Rinne και Weber

Λεπτομερής Καθαρισμός αυτιών με αναρρόφηση