Η κατάδυση είναι ένα συναρπαστικό άθλημα που ανεβάζει τα επίπεδα της αδρεναλίνης και ο δύτης βιώνει τη μαγική ομορφιά του βυθού. Σημαντικό είναι, όμως να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα.

Προκειμένου ο δύτης να απολαύσει αυτό το άθλημα, είναι σημαντικό να ληφθούν ορισμένες προφυλάξεις. Τα περισσότερα καταδυτικά προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν εάν ο υποψήφιος δύτης ελέγχεται ετησίως από ΩΡΛ χειρουργό (ΕΥΙΑΣΗΣ, Νευροωτολογικό Τμήμα). Θα αξιολογηθεί η ανατομική ακεραιότητα και λειτουργικότητα των αυτιών, της ευσταχιανής σάλπιγγας, των ρινικών οδών και του ρινοφάρυγγα.

Εάν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος δύτης έχει τις ακόλουθες παθήσεις, η κατάδυση απαγορεύεται.

Οξεία μέση ωτίτιδα, ρινοκολπίτιδα, επίμονη απόφραξη της ευσταχιανής σάλπιγγας, χρόνια μέση ωτίτιδα,  Νόσος Meniere, Αλλεργική ρινίτιδα.

Προληπτικά μέτρα πριν από μια κατάδυση:

  • Αποσυμφορητικό ρινικό σπρέι
    Κατάδυση: Προληπτικά Μέτρα.ent

    Κατάδυση: Προληπτικά Μέτρα

  • Συστηματική χορήγηση αποσυμφορητικών
  • Δοκιμασία Valsalva
  • Κάθοδος με τα πόδια πρώτα