Στην αντιμετώπιση υπερακουσίας εξηγούμε στον ασθενή ότι τα αυτιά του είναι υπερβολικά ευαίσθητα επειδή ο έλεγχος της έντασης του εγκεφάλου είναι κολλημένος στο «υψηλό» επιπεδο. Ο σκοπός μας θα είναι να μειώσουμε τον έλεγχο της έντασης του ήχου και να την επαναφέρουμε σε μια κανονική ρύθμιση.

Ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να μειώσουν σιγά σιγά την χρήση των ωτασπίδων. Οι μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι ολοήμερη χρήση ωτασπίδων έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μειωμένης ανοχής στον ήχο. Επίσης ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να αυξάνουν σταδιακά την έκθεση στον ήχο σε ασφαλή και προβλέψιμα περιβάλλοντα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

Aντιμετώπιση υπερακουσίας και εμβοών

Στο κέντρο ΕΥίασις εφαρμόζουμε και πρωτόκολλα με θεραπευτικό φως ΕΥ-LLLT, τοπικά ενδο-ωτιαία, μαζί με βελονισμό για τις εμβοές και για την αντιμετώπιση της υπερακουσίας.

Η θεραπεία με EY-LLLT εφαρμόζεται στον έξω ακουστικό πόρο και προκαλεί βιο-διέγερση απευθείας στο μεταβολισμό του συνδετικού ιστού του έσω αυτιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

  • την καλύτερη αιμάτωση και την
  • βελτιωμένη άμυνα της περιοχής με την διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος
  • την ταχεία αναγέννηση των ακουστικών κυττάρων

Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο ευνοείται η κυτταρική αναζωογόνηση των ακουστικών κυττάρων και έτσι βοηθάει στην βελτιστοποίηση της ακοής και μείωση των εμβοών και υπερακουσίας.

Aντιμετώπιση υπερακουσίας.Ευίασις.ent

Aντιμετώπιση υπερακουσίας

Επιπλέον, μαζί με την παραπάνω θεραπεία γίνεται και η θεραπεία του βελονισμού, διότι πάντα υπάρχει συναισθηματικός και ψυχολογικός συνιστώσας στην υπερακουσία. Ο βελονισμός σαν ολιστική θεραπεία θα ενισχύσει την θεραπεία του ενδο-ωτιαίου θεραπευτικού laser και θα βοηθήσει στην μείωση του άγχους, του στρες και της κατάθλιψης που βιώνουν αυτοί οι ασθενείς.

Επιπροσθέτως, ο βελονισμός βοηθάει στην βελτίωση του ύπνου. Συνεπώς, ο ασθενής θα αισθάνεται χαλαρός και ξεκούραστος σωματικά και ψυχικά.

Η ευεργετική δράση του βελονισμού θα βοηθήσει τον ασθενή να νοιώθει ικανός να αντιμετωπίσει τα δυσάρεστα αυτά συμτώματα.