Στην υπερακουσία εξηγούμε στον ασθενή ότι τα αυτιά του είναι υπερβολικά ευαίσθητα επειδή ο έλεγχος της έντασης του εγκεφάλου είναι κολλημένος στο «υψηλό» επιπεδο και ο σκοπός μας θα είναι να μειώσουμε τον έλεγχο της έντασης του ήχου και να την επαναφέρουμε σε μια κανονική ρύθμιση.

Ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να μειώσουν σιγά σιγά την χρήση των ωτασπίδων διότι οι μελέτες διαπίστωσαν ότι ολοήμερη χρήση τους θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μειωμένης ανοχής στον ήχο. Επίσης ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να αυξάνουν σταδιακά την έκθεση στον ήχο σε ασφαλή και προβλέψιμα περιβάλλοντα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

Στο κέντρο ΕΥίασις εφαρμόζουμε και θεραπείες με Τοπική ενδοωτιαία θεραπεία με θεραπευτικό φως ΕΥ-LLLT μαζί με ένα πρωτόκολλο βελονισμού για τις εμβοές και για την υπερακουσία.

Η θεραπεία με EY-LLLT εφαρμόζεται στον έξω ακουστικό πόρο και προκαλεί βιο-διέγερση απευθείας στο μεταβολισμό του συνδετικού ιστού του έσω αυτιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη αιμάτωση και την βελτιωμένη άμυνα της περιοχής με την διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος σε ταχεία αναγέννηση των ακουστικών κυττάρων με αυτόν τον τρόπο ευνοείται η κυτταρική αναζωογόνηση των ακουστικών κυττάρων και έτσι βοηθάει στην βελτιστοποίηση της ακοής και μείωση των εμβοών και υπερακουσίας.

Επιπλέον, μαζί με την παραπάνω θεραπεία γίνεται και η θεραπεία του βελονισμού, διότι πάντα υπάρχει συναισθηματικός και ψυχολογικός συνιστώσας στην υπερακουσία, οπότε ο βελονισμός σαν ολιστική θεραπεία θα ενισχύσει την θεραπεία του ενδο-ωτιαίου θεραπευτικού laser και θα βοηθήσει στην μείωση του άγχους του στρες και της κατάθλιψης που βιώνουν αυτοί οι ασθενείς. Επιπλέον ο βελονισμός βοηθάει στην βελτίωση του ύπνου, οπότε ο ασθενής θα αισθάνεται χαλαρός και ξεκούραστος σωματικά και ψυχικά.

Η ευεργετική δράση του βελονισμού θα βοηθήσει τον ασθενή να νοιώθει ικανός να αντιμετωπίσει τα δυσάρεστα αυτά συμτώματα.